• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Janusz Kowalski i Zbigniew Gryglas wiceministrami w MAP

Fot. wwwmap.gov.pl
Fot. wwwmap.gov.pl

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał nowych wiceministrów w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Nominacje wręczył 12 grudnia 2019 r. wicepremier Jacek Sasin.

Premier powołał:

  • Janusza Kowalskiego na stanowisko sekretarza stanu i Pełnomocnika Rządu do spraw reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa,
  • Zbigniewa Gryglasa na stanowisko podsekretarza stanu.

Janusz Kowalski to wiceprezydent Opola w latach 2014-2015 i radny miasta Opola kadencji 2002-2006. Członek Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego w Kancelarii Prezydenta RP śp. prof. Lecha Kaczyńskiego. Współpracownik śp. Władysława Stasiaka w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Pracował w Ministerstwie Gospodarki w zespole ds. dywersyfikacji dostaw nośników energii kierowanym przez wiceministra gospodarki Piotra Naimskiego. Sprawował również funkcję wiceprezesa PGNiG S.A. odpowiedzialnego m.in. za pion prawny.

Zbigniew Gryglas pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych oraz Ministerstwie Skarbu Państwa, w którym pełnił funkcję dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego. Był także dyrektorem Departamentu Zezwoleń i Koncesji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 2015 - 2019 poseł na sejm RP.

Komentarze