• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Jak przyłączyć się do sieci gazowej?

Fot. www.psgaz.pl
Fot. www.psgaz.pl

Gaz ziemny może być jednym z naszych największych sojuszników w walce ze smogiem - to „oczywista oczywistość” jak mawiał klasyk i nie o tym będzie ten tekst. Skupimy się na aspektach praktycznych i opiszemy co trzeba zrobić, aby podłączyć do sieci np. gospodarstwo domowe.

Skutki decyzji o przyłączeniu do sieci są długofalowe, co mogłoby skłaniać do wniosku, że sam proces musi być żmudny i skomplikowany - otóż niekoniecznie. 

Naszą przygodę z wykorzystywaniem gazu powinniśmy rozpocząć od wizyty w dwóch miejscach. Pierwszym jest strona internetowa Narodowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu, czyli Polskiej Spółki Gazownictwa. Znajdziemy na niej informacje dotyczące lokalizacji punktów obsługi klienta. W sumie jest ich 189 w całym kraju. Co ciekawe, wnioski i dokumenty złożyć możemy w dowolnie wybranym punkcie - niezależnie od miejsca zamieszkania, czy np. lokalizacji naszego domu. Na stronie zamieszczono również kalkulator zużycia gazu oraz formularz wniosku dotyczący określenia warunków przyłączenia. Istotnym jest poprawne wybranie grupy rozliczeniowej - w przypadku wykorzystywania gazu do ogrzewania domu będzie to gr. B1.

W formularzu powinny znaleźć się m.in. dane wnioskodawcy, powierzchnia i kubatura budynku, typ i moc przewidywanych odbiorników gazu, szacowane roczne zapotrzebowanie oraz informacja dotycząca posiadanego tytułu prawnego do nieruchomości. Konieczne jest także zaznaczenie zgody na przygotowanie umowy o przyłączenie do sieci.

Dalsze kroki zależą od tego, czy do okolic naszego domu jest już doprowadzona sieć gazowa. Jeżeli nie, to do wniosku należy załączyć także plan zabudowy lub szkic pokazujący usytuowanie naszego budynku względem innych nieruchomości. To również ten moment, w którym powinniśmy zaproponować lokalizację tzw. szafki gazowej.

Kiedy uporamy się już ze wszystkimi formalnościami i złożymy poprawny wniosek, nastąpi sprawdzenie, czy istnieje możliwość podłączenia obiektu do sieci. Wydanie warunków przyłączenia jest również bezpłatne.

Dokument zawierający ocenę technicznych oraz ekonomicznych warunków przyłączenia możemy odebrać w punkcie obsługi klienta. W tym samym momencie podpiszemy również stosowną umowę, choć istnieje także możliwość wysłania wszystkiego pocztą na wskazany przez nas adres. Równolegle otrzymujemy kalkulację szacunkowej opłaty za przyłączenie, wynikającej z taryf zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki.

Na podstawie umowy o przyłączenie PSG zaprojektuje i wybuduje sieć gazową - z przyłączem, szafką gazową i licznikiem. Po wykonaniu usługi otrzymamy powiadomienie oraz fakturę. Konieczne jest także przygotowanie domu do odbioru surowca poprzez wybudowanie wewnętrznej instalacji gazowej. Zgodnie z przepisami prawa musi tego dokonać firma lub osoba posiadająca stosowne uprawnienia. Powinna ona w naszym imieniu uzyskać zgodę we właściwym urzędzie. Od instalatora musimy otrzymać protokół z próby szczelności. Niezbędna jest też opinia kominiarska potwierdzająca sprawność techniczną przewodów wentylacyjno-kominowych.

Następnym, jednym z ostatnich, kroków jest wybór sprzedawcy gazu. Kiedy podpiszemy już stosowną umowę, winniśmy wypełnić druk informujący, że instalacja jest gotowa do użytkowania. W niektórych przypadkach do PSG przekaże go sprzedawca gazu. Następnie nadchodzi czas na zamontowanie gazomierza, który pozwoli mierzyć zużycie. Podczas montażu musi być obecna osoba, która podpisała umowę ze sprzedawcą lub jej pełnomocnik, aby podpisać protokół odbioru licznika. 

I to wszystko.

Komentarze