Reklama

Gaz

GK PGNiG: ponad 42 mld zł przychodów i 1,37 mld zł zysku w 2019 roku

Fot. PGNiG
Fot. PGNiG

W 2019 roku Grupa Kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 42,02 mld zł, czyli o 2 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 5,5 mld zł, a zysk netto 1,37 mld zł. 

– W minionym roku sprzedaliśmy ogółem o około 6 proc. więcej gazu i to mimo wyższych temperatur w I i IV kwartale 2019 roku, lecz z drugiej strony nadpodaż LNG miała i ma cały czas wpływ na niskie ceny surowca na światowych rynkach. Na Towarowej Giełdzie Energii gaz był średniorocznie aż o 35 proc. tańszy niż rok wcześniej, co istotnie wpłynęło na poziom przychodów z jego sprzedaży – powiedział Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG. – Wszyscy uczestnicy na globalnym rynku gazu zmagają się obecnie z wyzwaniem niskich cen surowca. Nie należy jednak zapominać, że wciąż znacząco rośnie popyt na to paliwo, co potwierdzają światowe prognozy. W tych okolicznościach konsekwentnie i dynamicznie rozwijamy dywersyfikację importu gazu ziemnego, zapewniając w ten sposób Polsce bezpieczeństwo energetyczne. W 2019 roku sprowadziliśmy do Polski ponad 27 proc. więcej LNG niż rok wcześniej – dodał.  

Przychody ze sprzedaży w segmencie Obrót i Magazynowanie wzrosły o 5 proc. do 33,25 mld zł. Rok 2019 przyniósł wyraźną zmianę w strukturze importu. Udział gazu ziemnego sprowadzanego z Rosji spadł z 67 do 60 proc. Wzrósł natomiast udział LNG – z 20 do 23 proc. W 2019 roku PGNiG odebrało 31 ładunków skroplonego gazu ziemnego w ramach kontraktów długo-, średnio- i krótkoterminowych (spot), natomiast w 2018 roku miały miejsce 23 dostawy LNG do Polski. Wolumen importu skroplonego gazu wzrósł z 2,71 mld m sześc. w 2018 roku do 3,43 mld m sześc. w 2019 roku. W obrocie detalicznym w 2019 roku baza odbiorców paliwa gazowego wzrosła o ok. 67 tys. do 6,95 mln. Spółka PGNiG Obrót Detaliczny sprzedała odbiorcom końcowym 7,59 mld m sześc. gazu ziemnego, o ok. 100 mln m sześc. więcej niż w roku 2018.

W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie niższe przychody ze sprzedaży ropy naftowej i kondensatu miały związek z niższymi cenami surowca, ale także z mniejszym o 10 proc. wolumenem wydobycia ropy naftowej w Grupie Kapitałowej. Wskutek niższych cen gazu na TGE niższe o ok. 1,45 mld zł były przychody ze sprzedaży gazu ziemnego w segmencie.

Łączny wolumen sprzedaży gazu poza Grupę Kapitałową wzrósł o 6 proc. r/r i wyniósł 30,70 mld m sześc.

Przychody z usługi dystrybucyjnej spadły o 5 proc. r/r do 4,21 mld zł przy mniejszym o 2 proc. r/r wolumenie dystrybuowanego paliwa gazowego. Od 15 lutego 2019 roku obowiązuje stawka taryfy dystrybucyjnej niższa o 5 proc. w stosunku do taryfy z 2018 roku.

Segment Wytwarzanie zanotował stabilne przychody ze sprzedaży ciepła na poziomie ok. 1,33 mld zł (więcej o 1 proc. r/r) przy wyższych średnich temperaturach i nieznacznie niższej sprzedaży (mniej o 3 proc. r/r). Wyraźnie, bo  o 24 proc. r/r, wzrosły przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z własnych źródeł wytwarzania przy stabilnym wolumenie sprzedaży na poziomie 3,95 TWh ( mniej o 0,5 proc. r/r). Łączne przychody ze sprzedaży w tym segmencie wzrosły o 7 proc. do 2,57 mld zł.

Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PGNiG wpływ miało również zawiązanie odpisów na rzeczowy majątek trwały w IV kwartale 2019 roku – przede wszystkich w segmentach Poszukiwanie i Wydobycie (na poziomie 212 mln zł) oraz Obrót i Magazynowanie (na poziomie 339 mln zł), a także odpisu związanego z aktualizacją wartości pakietu udziałów w Polskiej Grupie Górniczej na kwotę ok. 272 mln zł.

Najważniejsze wydarzenia 2019 roku:

 • Rozpoczęcie prac nad koncepcją zagospodarowania złoża Tommeliten Alpha na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Koncepcja będzie gotowa w III kwartale 2020 roku. Planowane rozpoczęcie wydobycia to 2024 rok.
 • PGNiG we współpracy z Grupą LOTOS przeprowadza pierwsze komercyjne bunkrowanie statków za pomocą skroplonego gazu ziemnego.
 • Pierwsza dostawa LNG w ramach wieloletniego kontraktu z Cheniere Energy.
 • Kolejne umowy na dostawy LNG dla flot autobusów miejskich, w tym w Warszawie. Rozpoczęcie dostaw skroplonego gazu ziemnego dla flot samochodów ciężarowych – pierwszy kontrakt z firmą Bisek-Asfalt.
 • Odkrycie złoża gazu ziemnego i ropy naftowej na koncesji PL838 (Shrek).
 • Zakup 20 proc. udziałów w złożu Duva na Norweskim Szelfie Kontynentalnym,
  a następnie dokupienie dodatkowych 10 proc. udziałów. Zakup 22,4 proc. udziałów w złożu King Lear.
 • PGNiG przekazało firmie Gazprom oświadczenie woli o zakończeniu kontraktu jamalskiego z dniem 31 grudnia 2022 roku.
 • Rozpoczęcie badań geofizycznych na koncesji Ras Al-Chajma w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
 • Przejęcie w wyłączne użytkowanie na 5 lat terminalu przeładunkowego LNG małej skali w Kłajpedzie na Litwie.
 • Kontrakt na dostawy LNG dla Duon Dystrybucja. PGNiG przez 7 lat dostarczy 150 tys. ton skroplonego gazu ziemnego.
 • Podniesienie wartości ratingu Fitch dla PGNiG do poziomu BBB z perspektywą stabilną, a ratingu Moody’s do Baa2 z perspektywą stabilną.
Reklama

Komentarze

  Reklama