Reklama

Gaz

Gazyfikacja z perspektywy samorządu. "Szansa na nowych inwestorów i czyste powietrze"

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

W rozmowie z serwisem Energetyka24 Adam Serwatka, burmistrz Kłecka, opowiedział o korzyściach dla gminy, jakie płyną z gazyfikacji. Jego zdaniem, dostęp do gazu to dla mieszkańców szansa na nowe inwestycje i czyste powietrze.

Jakub Wiech: Jak gmina Kłecko zmieni się po gazyfikacji? Czy wpłynie to na rozwój gospodarczy gminy?

Burmistrz Adam Serwatka: Gazyfikacja to jedna z najbardziej i najdłużej oczekiwanych inwestycji w gminie. Do gazu podłączamy większość budynków użyteczności publicznej (szkoły, dom kultury, urząd miejski i inne), podłączają się mieszkańcy i przedsiębiorcy. Gaz to szansa na rozwój budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego, to szansa na nowych inwestorów, dla których paliwo gazowe jest absolutnie podstawowym wymaganiem. Ale gaz to także czystsze powietrze, ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, a więc lepszy, zdrowszy klimat dla wszystkich mieszkańców. Dbamy w Kłecku o nasze środowisko na wielu płaszczyznach: budujemy nową oczyszczalnię ścieków i dziesiątki kilometrów sieci kanalizacyjnej, termomodernizujemy budynki, rozważnie prowadzimy gospodarkę odpadami, więc gaz to kolejne, konsekwentne działanie na rzecz środowiska.

Którzy mieszkańcy najwcześniej skorzystają z dostaw gazu?

W chwili obecnej dostęp do sieci gazowej ma ponad połowa, tj. ok. 4000 mieszkańców gminy. Zgazyfikowane są takie miejscowości jak Kłecko – siedziba gminy, Wilkowyja, Polska Wieś, Działyń, Kopydłowo, Biskupice, Bojanice, Brzozogaj i Kolonia. Cieszy mnie bardzo duże zainteresowanie mieszkańców podłączeniem do sieci, o czym świadczy liczba złożonych wniosków do PSG Sp. z o.o. Dlatego już w tym roku doprowadzimy gaz do kolejnej dużej wsi – do Dębnicy, a w planach, które konsultujemy z PSG jest gazyfikacja kolejnych miejscowości.

Co stanowiło największą trudność podczas prac gazyfikacyjnych?

Doprowadzenie gazu do Kłecka trwało wiele lat. Chciałbym podkreślić bardzo dobrą i pełną otwartości współpracę z Polską Spółką Gazownictwa. Na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia – a realizowaliśmy je równolegle: PSG swój odcinek doprowadzający gaz do Kłecka, a gmina swój w mieście i wioskach – otrzymywaliśmy dużą pomoc i spotykaliśmy się ze zrozumieniem naszych potrzeb. Trudności dotyczyły zwłaszcza procesu projektowania sieci gazowej, uzgodnienia przebiegu sieci z właścicielami i zarządcami nieruchomości, uzyskanie stosownych pozwoleń. Po zakończeniu tego etapu, budowa poszła już bardzo sprawnie. Zdobyliśmy jako gmina dużo doświadczeń przy tej inwestycji i jestem zdeterminowany, by kontynuować gazyfikację kolejnych miejscowości. To dla nich szansa na rozwój, a przede wszystkim na czyste powietrze.

Dziękuję za rozmowę.

  • PSG
Reklama

Komentarze

    Reklama