• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Gazprom ujawnił Brytyjczykom swoje aktywa w Anglii i Walii

Fot.:Kremlin
Fot.:Kremlin

Gazprom, na wniosek brytyjskiego sądu rozpatrującego sprawę pozwu Naftogazu, ujawnił informacje na temat aktywów rosyjskiej spółki w Wielkiej Brytanii. Zostało to ogłoszone przez wiceprzewodniczącego zarządu firmy Aleksandra Miedwiediewa.

"Otrzymaliśmy zgodę Ministerstwa Energetyki Rosji na ujawnienie informacji o majątku spółki w Anglii i Walii na wniosek sądu angielskiego i udostępniliśmy te informacje. Jednocześnie, oczywiście, Gazprom będzie nadal kwestionował wszystkie działania Naftogazu związane z implementacją decyzji Arbitrażu Sztokholmskiego. Szwedzki sąd jednoznacznie orzekł, że egzekucja musi zostać zawieszona do czasu podjęcia decyzji w sprawie naszego odwołania. Gazprom będzie nadal odwołać się od decyzji arbitrażu w Sztokholmie w sporach z „Naftogaz Ukraina”, ponieważ uważa, że w procesie podejmowania decyzji dopuszczono się poważnych naruszeń”- powiedział Aleksander Miedwiediew.

Według niego, wśród tych aktywów są udziały należące do Gazpromu do Nord Stream AG, które jest w posiadaniu zastawnika.

"Nie oznacza to nowego obciążenia akcji spółki Nord Stream AG ani ich przeniesienia w jakikolwiek sposób na Naftogaz Ukraina. 22 czerwca Gazprom dowiedział się, że angielski sąd 18 czerwca zakazał jakichkolwiek transakcji z aktywami Gazpromu na terytorium Anglii i Walii - cytował Gazprom Interfax.

"Biorąc pod uwagę złożony wymóg anulowania decyzji Arbitrażu sztokholmskiego w ramach umowy tranzytowej z 28 lutego i decyzji szwedzkiego sądu o zawieszeniu jej wykonania, Gazprom będzie nadal chronić swoje prawa za pomocą wszelkich środków prawnych" - podkreśla rosyjska firma.

Arbitraż w Sztokholmie w dniu 28 lutego podjął decyzję w sprawie sporu między Gazpromem i Naftogazem Ukrainy w ramach umowy o tranzyt gazu przez terytorium Ukrainy. Według niego Gazprom musi zapłacić stronie ukraińskiej 2,6 miliarda dolarów za niewystarczającą ilość tranzytu gazu. Z powodu istotnych naruszeń proceduralnych popełnionych przez arbitrów, Gazprom zwrócił się do Sądu Apelacyjnego w okręgu Svea (Szwecja) z oświadczeniem kwestionującym decyzję i całkowicie ją znoszącą. 13 czerwca Sąd Apelacyjny w Hrabstwie Svea zarządził zawieszenie decyzji arbitrażowej w Sztokholmie.

Komentarze