• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Gazociąg Rawa Mazowiecka - Wronów wkracza w fazę projektową

Fot.: Roy Luck / Flickr
Fot.: Roy Luck / Flickr

GAZ-SYSTEM podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy gazociągu Gustorzyn - Wronów na odcinku od Rawy Mazowieckiej do Wronowa. Wykonawcą projektu będzie wybrane w wyniku publicznego przetargu konsorcjum firm ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. oraz PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Do zadań konsorcjum należeć będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz pozwolenia na budowę. Opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację  inwestycji, planowane jest na koniec 2020 r.

GAZ-SYSTEM konsekwentnie rozbudowuje sieć przesyłową na terenie całego kraju. Plan Inwestycyjny spółki na lata 2018-2020 obejmuje ponad 160 zadań o łącznej wartości 7,7 mld zł. Jednym z kluczowych projektów jest gazociąg łączący węzeł przesyłu gazu w Gustorzynie (woj. kujawsko-pomorskie) z Tłocznią Gazu we Wronowie (woj. lubelskie).

Trasa najdłuższego odcinka, którego długość wynosi około 156 km, przebiega od Rawy Mazowieckiej do Wronowa. Dla pozostałych dwóch odcinków, tj. Gustorzyn – Leśniewice (ok. 60 km) oraz Leśniewice – Rawa Mazowiecka (ok. 100 km), spółka zamierza uruchomić postępowanie przetargowe na przełomie II i III kwartału br.

Realizacja inwestycji wpisuje się w strategię rozwoju spółki, której celem jest zapewnienie elastyczności pracy całego systemu przesyłowego oraz podłączanie nowych odbiorców – zarówno indywidualnych, jak i przemysłowych. Po ukończeniu projektu zwiększy się bezpieczeństwo dostaw gazu, w szczególności do obszaru aglomeracji warszawskiej, łódzkiej, radomskiej oraz do południowo-wschodnich regionów kraju.

Inwestycja będzie realizowana w oparciu o ustawę o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84 poz. 700 z późn. zm.) tzw. „specustawę gazową”.

Komentarze