Reklama

Gaz

"Gaz ziemny - pewnie i bezpiecznie" - startuje kampania Polskiej Spółki Gazownictwa

Fot.: PSG
Fot.: PSG

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z Grupy Kapitałowej PGNiG oraz Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza rozpoczęły ogólnopolską kampanię edukacyjną pod hasłem „Gaz ziemny – pewnie i bezpiecznie”. Główne założenie akcji to rozpowszechnianie wiedzy na temat gazu ziemnego oraz uświadamianie, jak odpowiedzialnie korzystać z urządzeń domowych zasilanych tym paliwem.Patronat nad kampanią objęły Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Kampania jest kierowana do wszystkich, którzy mają styczność z gazem ziemnym. Odbiorcami są zarówno najmłodsze dzieci i uczniowie w wieku szkolnym, jak również osoby starsze, które często zapominają, w jaki sposób postępować z urządzeniami gazowymi, by nie stwarzać zagrożenia.

Obecny na konferencji prasowej Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska, powiedział, że tematyka związana z gazem ziemnym jest niezwykle istotna, zwłaszcza w kontekście czystego powietrza. Ministerstwo Środowiska uruchomiło program „Czyste powietrze”, którego celem jest prowadzenie działań na rzecz poprawy stanu powietrza, m.in. poprzez zachęcanie do wymiany starych pieców, a jedną z alternatyw dla nich jest właśnie ogrzewanie gazowe. Jest to również impuls do rozwoju sieci gazowej. 

Paweł Pikus z Departamentu Ropy i Gazu Ministerstwa Energii odczytał list od Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, który pogratulował PSG podejmowania aktywnych działań na rzecz rozwoju świadomości i podnoszenia wiedzy społeczeństwa na temat gazu ziemnego. W ocenie ministra z pewnością przyczyni się to do tworzenia przyjaznego i ekologicznego środowiska

Gaz ziemny jest paliwem ekologicznym, którego wykorzystanie w domach i przedsiębiorstwach będzie w najbliższych latach dynamicznie rosnąć. Tym większe znaczenie ma podejmowanie inicjatyw upowszechniających wiedzę na temat jego bezpiecznego wykorzystywania. Wpisują się one w działania całej Grupy Kapitałowej PGNiG na rzecz walki ze smogiem, które promują gaz ziemny jako paliwo przyjazne środowisku -  powiedział Piotr Woźniak, Prezes PGNiG SA

Podczas prezentacji założeń kampanii Marian Żołyniak, Prezes PSG, podkreślił, jak duże znaczenie ma edukacja dotycząca bezpiecznego korzystania z gazu w momencie, gdy stale przybywa zarówno nowych sieci dystrybucyjnych, jak też nowych odbiorców, przemysłowych i indywidualnych. Jak dodał, kampania ma także rozwiać wszelkie wątpliwości i mity, dotyczące gazu ziemnego, a wynikające często właśnie z ograniczonej wiedzy na ten temat.

Symbolem kampanii jest maskotka – piesek Rurek, a głównym źródłem komunikacji z odbiorcami strona internetowa www.gazpewnieibezpiecznie.pl. Można na niej znaleźć m.in. videoblog z krótkimi filmami o zasadach bezpiecznego użytkowania urządzeń gazowych, ciekawostki, fakty i mity o gazie ziemnym, czy wywiady z ekspertami z dziedziny gazownictwa.

Piesek Rurek w specjalnych animacjach przekaże najmłodszym wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z gazu. Postać Rurka odwiedzi również wybrane przedszkola w całej Polsce. Z kolei uczniowie starszych klas mogą zagrać w interaktywną grę sprawdzającą ich wiedzę o gazie ziemnym i zasadach bezpieczeństwa.

Dla nauczycieli szkół podstawowych organizatorzy kampanii przygotowali scenariusze lekcji oraz film instruktażowy. Dzięki niemu wychowawcy będą mogli przeprowadzać modelowe spotkania z młodzieżą na temat bezpiecznego korzystania z błękitnego paliwa. 

Kampanię wspierają spoty telewizyjne prezentujące codzienne życie mieszkańców pewnego bloku, którzy na co dzień korzystają z gazu ziemnego. Czy potrafią to robić bezpiecznie? Odpowiedzi znajdują się w spotach oraz na stronie internetowej kampanii: www.gazpewnieibezpiecznie.pl

PSG

  • PSG
Reklama

Komentarze

    Reklama