• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Gaz System zwiększa możliwość odbioru gazu z Niemiec

Według wiceprezesa zarządu Gaz Systemu, Artura Zawartko, inwestycja w budowę tłoczni gazu Jeleniów II, zwiększy możliwość odbioru surowca z Niemiec.

Inwestycja poprawiła funkcjonalność połączenia z zachodnim sąsiadem Polski. Wpłynęła także na stopień dywersyfikacji źródeł gazu poprzez zwiększenie zdolności przesyłowych, jak również możliwość przyłączenia nowych odbiorców do systemu.

Inwestycja była realizowana w latach 2013-2016. Budowa Tłoczni Jeleniów II objęła wykonanie dwóch agregatów sprężarkowych (sprężarka odśrodkowa napędzana turbiną gazową) o wydajności 160 tys. m³/h każdy wraz z urządzeniami pomocniczymi.

Gazociąg wysokiego ciśnienia Lasów-Jeleniów o długości ok.17 km i średnicy 700 mm zlokalizowany został w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Pieńsk, Zgorzelec, Węgliniec i Nowogrodziec, natomiast gazociąg wysokiego ciśnienia Gałów - Kiełczów o długości ok. 42 km i średnicy 500 mm powstał w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Miękinia, Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Długołęka oraz miasto Wrocław.

„Modernizacja systemu przesyłowego na Dolnym Śląsku jest bardzo ważna w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dzięki tej inwestycji w sposób znaczący zwiększamy możliwości odbioru paliwa gazowego z Unii Europejskiej w punkcie Lasów, na granicy polsko-niemieckiej. Co ciekawe, w ustawieniu rewersowym możliwy jest również przesył 0,7 mld3 gazu w kierunku Niemiec, np. z Terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego” – powiedział Zawartko.„Trzeba też pamiętać, że wybudowanie gazociągu Lasów-Jeleniów pozwoliło na połączenie Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice z aglomeracją Dolnego i Górnego Śląska” – dodał.

Projekt został zrealizowany w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Wartość całej inwestycji to 200,8 mln zł netto. Była ona również współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania wyniosła 108,6 mln zł.

 Kolejnym etapem rozwoju polskiego systemu przesyłowego będzie budowa nowych gazociągów w ramach wspieranego przez Unię Europejską gazowego Korytarza Północ-Południe, który pozwoli na pełną integrację infrastruktury przesyłowej w tej części Europy. W tym celu Gaz System S.A. planuje w latach 2015-2023 wybudować w sumie około 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. W tej perspektywie planowane jest także wybudowanie nowych połączeń gazowych z krajami Unii Europejskiej.

Zobacz także: Gaz System zastosował innowacyjną metodę budowy gazociągów

Komentarze