Reklama

Gaz

Gaz-System formalnie unieważnił przetarg na budowę tłoczni Odolanów

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Operator przesyłowy gazu Gaz-System poinformował w piątek o wykonaniu wyroku sądu arbitrażowego i unieważnieniu przetargu na budowę tłoczni gazu Odolanów, elementu gazowego korytarza Północ-Południe.

Kilka dni temu Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stwierdził nieważność czynności wyboru najkorzystniejszej oferty konsorcjum Atrem S.A., JT S.A. PIP Makrum S.A. oraz PROJPRZEM Sp. z o.o. w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych dla tłoczni gazu Odolanów. Sąd rozpatrywał odwołanie firmy Control Process S.A., która przetarg przegrała.

Zarzuciła ona zwycięzcom rażąco niską cenę oferty, brak doświadczenia przy podobnych inwestycjach, brak wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa oraz. nie spełnienie przez konsorcjum wymagań formalnych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie potwierdzenia doświadczenia.

Tylko ten czwarty zarzut został uwzględniony, sad arbitrażowy trzy pierwsze oddalił.

Po otrzymaniu wyroku Gaz-System ogłosił, że w związku z tym, że inne oferty w przetargu znacznie przekraczają budżet inwestora, postępowanie unieważni, doprecyzuje też SIWZ tam, gdzie zostały zakwestionowane, bez zmiany ich istoty.
Gaz-System, informując w piątek o formalnym wykonaniu wyroku i unieważnieniu postępowania, podał również, że oferta Control Process S.A. przekraczała zaplanowany budżet o ponad 70 mln zł.

Operator ma przeprowadzić nowe postępowanie na wybór wykonawcy tłoczni Odolanów. Postępowanie to zostanie przeprowadzone w trybie, który nie wpłynie na zakładany pierwotnie harmonogram realizacji tej inwestycji - podał jednocześnie Gaz-System. Pierwotny harmonogram zakłada uruchomienie tłoczni w III kwartale 2022 r.

O wątpliwościach ws. przetargu na tłocznię gazu Odolanów pisaliśmy już 9 listopada.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama