Reklama

Gaz

Drony z ładunkiem przerwą dostawy na Nord Stream

Fot.: Flickr
Fot.: Flickr

Pod koniec 2015 roku pojawiły się medialne doniesienia o odnalezieniu na dnie morskim Bałtyku, w bezpośredniej bliskości gazociągu Nord Stream, obiektu określanego mianem „drona z ładunkiem”.

Pojazd został odkryty przez służby szwedzkie na południe od Gotlandii podczas rutynowego sprawdzenia dna morskiego i okazał się jednostką przeznaczoną do zwalczania min morskich, zdolną przenosić materiały wybuchowe.

Wykrycie obiektu i potencjalne wynikające z tego zagrożenie spowodowały wstrzymanie transportu surowca na kilka dni. Kolejnym skutkiem było wydanie przez władze szwedzkie ostrzeżenia dla jednostek nawigujących w rejonie wprowadzającego 5,5 kilometrową strefę bezpieczeństwa.

Biorąc pod uwagę fakt, iż gazociąg posiada zabezpieczenia przed ruchami tektonicznymi, niewielki ładunek wybuchowy nie stanowiłby realnego zagrożenia dla jego funkcjonowania.  Zadziałał jednak inny mechanizm typowy dla elementów morskiej walki minowej. Chodzi bowiem o fakt, iż już samo podanie informacji o obecności niebezpiecznego obiektu w okolicy gazociągu powoduje przerwanie dostaw, wprowadza ograniczenia dla żeglugi oraz potrzebą zaangażowania specjalistycznych okrętów.

Wydajność nowoczesnych sił przeciwminowych znacznie podnoszą natomiast systemy autonomiczne, które wpływają na znaczne skrócenie czasu misji oraz co najważniejsze podnoszą poziom bezpieczeństwa obsługi pokładowej a tym samym zdają się być optymalną odpowiedzią na tego typu zagrożenia.

dr Rafał MIĘTKIEWICZ - Kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz, Akademia Marynarki Wojennej oraz ekspert Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju" (16-17 kwietnia 2018 r.) zorganizowanej przez Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza oraz Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza.

 

Reklama

Komentarze

    Reklama