Gaz

Dania: Baltic Pipe z zezwoleniem na budowę

Fot.: Energetyka24.com

Duński minister energii i klimatu wydał zezwolenie na budowę obydwu odcinków rurociągu Baltic Pipe. Dotyczy ono tych części magistrali, które mają przebiegać przez należącą do Danii część Morza Bałtyckiego.

"Zgoda duńskiego rządu na budowę podmorskiego odcinka Baltic Pipe to kluczowy element w realizacji projektu. Jest to pozwolenie na budowę  zintegrowane  z decyzją środowiskową, dotyczące obszaru morskiego. Gaz-System zaplanował w dokumentacji szereg rozwiązań technologicznych minimalizujących wpływ gazociągu na otoczenie (…) W zakresie  procesu realizacyjnego obecnie trwa proces wyboru dostawcy rur i wyboru wykonawcy robót budowlanych” - uważa Tomasz Stępień, prezes Gaz-Systemu.

Zezwolenie dotyczy obydwu odcinków gazociągu - pierwszy, jak podaje spółka, będzie biegł od brzegu zatoki Faxe, aż do granicy obszaru morskiego Królestwa Szwecji. Drugi rozpoczynie swój bieg przy szwedzkim obszarze morskim i zakończy w polskim. Jego trasa prowadzić ma wokół Bornholmu.

Wydanie zezwoleń poprzedził szereg konsultacji środowiskowych i społecznych. Przeanalizowano również kilka alternatywnych tras. Duńska Agencja Energii stoi na stanowisku, że projekt można realizować (a następnie eksploatować) bez istotnego wpływu na środowisko. Warunkiem jest tutaj prowadzenie prac zgodnie z założeniami wniosku oraz wdrożenie „środków łagodzących”

Przypomnijmy, że Baltic Pipe to inwestycja niezwykle istotna dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Za sprawą magistrali gaz ziemny ze złóż w Norwegii trafi do Polski oraz Danii. Roczna przepustowość planowanego połączenia to 10 md m3. 

Komentarze