• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Coraz bliżej pływającego terminalu LNG w Zatoce Gdańskiej - wybrano projektanta części morskiej

Terminal LNG w Kłajpedzie. Fot. Energetyka24.com

Gaz-System podpisał umowę z firmą Rambøll Danmark A/S na opracowanie projektu budowlanego dla infrastruktury morskiej związanej z budową pływającego terminalu c.

Przedmiotem kontraktu jest zaprojektowanie stanowiska postojowego dla pływającego terminalu FSRU wraz z odcinkiem podmorskim gazociągu, który będzie zlokalizowany na dnie Zatoki Gdańskiej.

„Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej to ważny kamień milowy, który przybliża nas do uzyskania pozwolenia na budowę dla części morskiej tego projektu" - powiedział Tomasz Stępień, prezes Gaz-System.

W ramach umowy firma Rambøll wykona niezbędne badania dna morskiego, inwentaryzację środowiskową, projekt FEED (Front End Engineering Design), projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyska niezbędne decyzje i pozwolenia administracyjne - z pozwoleniem na budowę włącznie.

O inwestycji

Inwestycja zakłada umiejscowienie w Zatoce Gdańskiej pływającej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) oraz stworzenie infrastruktury (stanowiska postojowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz rurociągu podmorskiego), która umożliwi odbiór dostarczanego drogą morską skroplonego gazu ziemnego, jego regazyfikację oraz wprowadzenie do Krajowego Systemu Przesyłowego.

Terminal FSRU będzie przystosowany do regazyfikacji na poziomie odpowiadającym około 6,1 mld m3 paliwa gazowego rocznie. Dodatkowo zakładana jest możliwość zwiększenia mocy regazyfikacyjnych - w zależności od rozwoju rynku oraz wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny w kraju i w regionie.

W ramach programu FRSU rozbudowany zostanie także krajowy system przesyłowy, co umożliwi efektywne rozprowadzenie gazu z rejonu Gdańska do klientów w Polsce i w regionie. Inwestycje lądowe obejmują trzy odcinki:

  • gazociąg Kolnik – Gdańsk o długości ok. 35 km
  • gazociąg Gustorzyn – Wicko, odcinek Gardeja – Kolnik o długości ok. 86 km
  • gazociąg Gustorzyn – Wicko, odcinek Gustorzyn – Gardeja o długości ok. 128 km.

Gazociąg  Kolnik – Gdańsk posiada pozwolenie na budowę i zatwierdzony projekt wykonawczy. Natomiast gazociągi Gardeja – Kolnik i Gustorzyn – Gardeja oczekują na wydanie decyzji lokalizacyjnych.

Oddanie całej inwestycji do użytkowania jest planowane w perspektywie 2027/2028 roku. (Gaz-System)

Komentarze