• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Chevron: inwestycje w amerykańskie łupki mniejsze o 34%

Chevron zapowiedział znaczne ograniczenie inwestycji w produkcję i poszukiwania węglowodorów - finansowanie tego typu projektów zostanie zredukowane o 24%. Przyczyną są oczywiście utrzymujące się niskie ceny ropy naftowej. Nakłady inwestycyjne koncernu w roku 2016 wyniosą ogółem 26,6 miliardów dolarów.

Chevron będzie koncentrował się na projektach, które mogą przynieść największy zysk w krótkim okresie. Oznacza to, że inwestycje długofalowe, o wolniejszej stopie zwrotu, zostaną odroczone. Największa redukcja nastąpi w przypadku działań związanych z poszukiwaniem nowych złóż – concern przeznaczy na ten cel “zaledwie” miliard dolarów, podczas gdy w br. wydatki wyniosły ok. 3 mld $. 

90% inwestycji w przyszłym roku będą nadal stanowić projekty upstream, a około 70% nakładów finansowych zostanie przeznaczone na wydobywanie ropy i gazu poza Stanami Zjednoczonymi. Pula środków przeznaczona na przedsięwzięcia realizowane w USA, związane głównie ze złożami łupkowymi, zostanie zmniejszona o 34% - z  8,2 miliarda dolarów do 5,4 miliarda.

Zobacz także: OPEC: Średnia cena ropy spadła poniżej 35 $

Zobacz także: Ropa poniżej 40 $. "Pękła psychologiczna bariera"

Komentarze