• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Bezpieczeństwo priorytetem PGNiG w czasie pandemii

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Grupa Kapitałowa PGNiG, odpowiedzialna za bezpieczeństwo energetyczne firm i  rodzin w Polsce, z powodzeniem radzi sobie z sytuacją wywołaną epidemią koronawirusa. O działaniach operacyjnych i inicjatywach społecznych podejmowanych w tym okresie, podczas konferencji w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mówili minister Marlena Maląg oraz prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

W chwili wybuchu pandemii wprowadzenie nowej organizacji pracy oraz środków prewencyjnych w oddziałach i siedzibach firmy nastąpiło w bardzo krótkim czasie. Priorytetem była nie tylko ochrona zdrowia pracowników i klientów, ale również zachowanie ciągłości procesów produkcyjnych oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jak podkreślił prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, szybka reakcja na tę nadzwyczajną sytuację była możliwa dzięki dobremu przygotowaniu firmy na zdarzenia krytyczne.

Wprowadziliśmy szereg mechanizmów, dzięki którym nie tylko udało nam się utrzymać ciągłość działalności, ale także zapobiec powstaniu lokalnych epicentrów zakażeń w naszych oddziałach. Blisko 1/3 wszystkich osób zatrudnionych w GK PGNiG przeszła na pracę zdalną. Tam, gdzie nie było to możliwe – w kopalniach i na magazynach – wdrożyliśmy rotacyjny system pracy. Do minimum ograniczyliśmy delegacje i wyjazdy. Duża część naszych zadań, również tych związanych z bezpośrednią obsługą klienta, jest realizowana za pomocą narzędzi cyfrowych – tłumaczy prezes Kwieciński.

Na działania związane z sytuacją epidemiczną Grupa Kapitałowa przeznaczyła do tej pory około 40 mln złotych.

Kryzys związany z pandemią nie zachwiał również stabilnej pozycji GK PGNiG. W I półroczu oraz II kwartale 2020 roku spółka odnotowała najlepsze wyniki w historii GPW.

W drugim kwartale 2020 r. nasze przychody wyniosły 7,28 mld złotych, a zysk netto - 5,14 mld złotych. Obecnie jesteśmy największą polską spółką przemysłową - pod względem kapitalizacji na GPW awansowaliśmy w tym roku z siódmego miejsca na drugie. Przed nami jest tylko technologiczny CD Projekt – zaznaczył prezes Jerzy Kwieciński.

– Dodatkowo, dzięki wygranej w arbitrażu z Gazpromem, zasililiśmy budżet państwa kwotą 1,1 mld zł w postaci najwyższej w historii zaliczki podatku CIT. Dobre wyniki finansowe i operacyjne pozwalają nam planować kolejne inwestycje. Mamy świadomość, jak sytuacja wywołana pandemią wpłynęła na gospodarkę oraz codzienne życie Polaków, dlatego chciałbym, aby te środki stały się impulsem rozwojowym w skali całego kraju oraz w regionach – dodał prezes PGNiG.

- Tarcza Antykryzysowa została zaprojektowana tak, by z jej instrumentów mogło skorzystać możliwie wiele firm. Naszym założeniem była ochrona miejsc pracy i pomoc przedsiębiorstwom w utrzymaniu płynności finansowej, po to, by firmy jak najmniej odczuły negatywne skutki pandemii i zamrożenia gospodarki – mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg i dodała, że na wsparcie z wszystkich rządowych tarcz – antykryzysowej, finansowej i pomocowejprzeznaczono już ponad 137 miliardów złotych.

Zdaniem prezesa Kwiecińskiego, rola tak dużej firmy jak PGNiG, nie może ograniczać się do działalności gospodarczej, dlatego bez wahania zarząd spółki podjął decyzję o aktywnym włączeniu się w pomoc społeczną organizowaną m.in. przez Ministerstwo Aktywów Państwowych czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

PGNiG wsparło finansowo i rzeczowo ok. 20 szpitali w walce z pandemią. Pomoc trafiła m.in. do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie oraz lokalnych placówek służby zdrowia w miejscowościach, gdzie funkcjonują oddziały spółki. Firma wsparła również Polski Związek Głuchych w uruchomieniu całodobowej wideoinfolinii dla osób potrzebujących tłumacza migowego. Dofinansowała także wysyłkę środków dezynfekujących do placówek ochrony zdrowia na Ukrainie i w Mołdawii.

Bardzo ważnym obszarem działalności społecznej PGNiG jest zaangażowanie w kulturę i edukację. Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza została wyłącznym sponsorem programu „Szkoła z TVP”. Celem tego projektu było umożliwienie dostępu jak największej liczbie uczniów do wiedzy i materiałów, ułatwiających im naukę zdalną.

Z pomocą wystąpiły też inne spółki z grupy, między innymi PGNiG Obrót Detaliczny, które dostarcza gaz m.in. do gospodarstw domowych. W trakcie lockdownu firma zdecydowała się na czasowe odroczenie spłat rachunków za gaz dla osób fizycznych.

Widzieliśmy jak wielu Polaków uderzył kryzys. Redukcje płac czy etatów spowodowały, że często budżet rodzinny nie pozwalał na opłacenie rachunków. Zdecydowaliśmy, że w związku z trudną sytuacją wywołaną pandemią nie będziemy wstrzymywać dostaw gazu ziemnego i energii elektrycznej klientom mającym problemy z terminowym regulowaniem płatności – podkreślił prezes Kwieciński i dodał:

Ostanie półrocze, było dla nas wszystkich niezwykle trudnym czasem. W PGNiG, w pierwszej kolejności, chcieliśmy wykorzystać naszą pozycję do tego, aby nieść pomoc tam, gdzie była ona niezbędna. Wierzę, że nasza gospodarka i całe społeczeństwo, wyjdzie z tej sytuacji obronną ręką. Ten proces również będziemy aktywnie wspierać

mat. prasowe/PGNiG

Komentarze