• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

Bardzo duży spadek popytu na gaz w Europie

Fot. Tim Evanson / Flickr
Fot. Tim Evanson / Flickr

W okresie styczeń - maj 2020 zużycie gazu w Europie było o 7% niższe od wartości notowanych w analogicznym okresie roku 2019 - informuje Międzynarodowa Agencja Energii.

Znacznie gorzej wygląda sytuacja, kiedy przyjrzymy się wyłącznie okresowi, w którym wiele europejskich krajów wprowadziło ograniczenia związane z koronawirusem. Eksperci MAE przyjęli tutaj za cezurę okres od 11 marca do końca maja - w tym czasie europejski popyt spadł o 11% r/r.

Spadek wynikał głównie ze zmniejszenia zapotrzebowania ze strony odbiorców przemysłowych oraz producentów energii elektrycznej. Mniejsze znaczenia miało tutaj zużycie gazu przez gospodarstwa domowe. Największe spadki odnotowano w krajach, których generacja jest oparta w istotnym stopniu o źródła gazowe - mowa tutaj głównie o Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Jeśli chodzi o sytuację odbiorców przemysłowych, to popyt był najmniejszy w państwach, które wprowadziły najostrzejsze środki bezpieczeństwa, agencja wymienia tutaj m.in. Belgię, Francję, Włochy oraz Hiszpanię. Skumulowany spadek zużycia gazu do celów przemysłowych w tych krajach wyniósł ponad 15% r/r.

Komentarze