Gazyfikacja na Podhalu. Zyski dla mieszkańców i przedsiębiorców

23 lipca 2018, 12:03
tatry-3466791_640
Fot. Pixabay

Korzyści płynące z gazyfikacji miejscowości uzdrowiskowych, współpraca z Polską Spółką Gazownictwa oraz wdrażanie systemu dystrybucji tzw. „błękitnego węgla” - to tylko zarys tematów poruszonych podczas rozmowy Energetyki24 z panią Ewą Przybyło, burmistrz Rabki-Zdroju.

Jakub Kajmowicz: Jakie znaczenie dla Rabki-Zdroju ma porozumienie zawarte z Polską Spółka Gazownictwa?

Ewa Przybyło, burmistrz Rabki-Zdroju: Odpowiadając na to pytanie, należy zwrócić uwagę na przyczyny niskiej emisji. Głównie są nimi emitory do 40 m, czyli znane wszystkim „kopciuchy”. Z drugiej strony uzdrowiskowy charakter gminy wytycza standardy środowiska naturalnego. Wymieniając przestarzałe, opalane paliwem stałym urządzenie grzewcze na nowoczesne kotły, jednak również opalane paliwami stałymi, jedynie redukujemy zjawisko niskiej emisji. Zatem z punktu widzenia gminy uzdrowiskowej dobrym rozwiązaniem jest wymiana „kopciuchów” na nowoczesne kotły gazowe. Między innym z tego powodu zaproszono do podpisania listu intencyjnego Polską Spółką Gazownictwa. List intencyjny stanowi podstawę rozpoczęcia prac analitycznych przez PSG we współpracy z gminą, mających na celu optymalizację realizacji inwestycji przez PSG, w tym rozbudowę sieci gazowej i przyłączy gazowych.

Warto dodać, że samorząd traktuje rozbudowę sieci gazowej, jako realizację własnego Programu Ochrony Powietrza. Niestety, nie istnieje Program Ochrony Powietrza skierowany wyłącznie do polskich uzdrowisk.

Dla uzdrowiska rozbudowa sieci gazowniczej jest chyba dość istotnym wydarzeniem? W czym upatrujecie Państwo największe szanse?

Są dwa aspekty, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze liczymy na uzyskanie efektu ekologicznego i związaną z nim redukcją niskiej emisji. Jednak z punktu widzenia mieszkańca, ale i samorządowca, co najmniej tak samo ważny jest argument ekonomiczny. Gaz jako nośnik energii cieplnej w sektorze komunalno-bytowym był, ale i jest, często postrzegany jako zbyt drogi, aby nim ogrzewać budynki. Co więcej, w dyskusji publicznej często pojawiają się głosy mówiące, że zamiast drogich programów udzielających dofinansowania do drogich źródeł ciepła, być może lepszym rozwiązaniem była by obniżka ceny gazu. Koszt oraz wygoda stanowią najlepszy argument w walce z niską emisją. Pełny sukces będzie składał się z dwóch elementów: rozbudowy sieci gazowej – i to robimy oraz obniżki cen gazu – na co nie mamy wpływu. Nasze pisma w tej sprawie nie są uwzględniane.

Jakie działania zamierzacie Państwo podjąć, aby zachęcić mieszkańców do, ujmując rzecz nieco kolokwialnie, przechodzenia na gaz?

Są to nie tylko działania edukacyjne. List intencyjny z PSG nie jest jedynym dokumentem podpisanym przez rabczański samorząd. Posiadamy również porozumienie zawarte z PGNiG OD, w ramach którego nasz partner zobowiązał się do prowadzenia programów sprzedaży promocyjnej w celu zachęcenia odbiorców do likwidacji palenisk opalanych paliwem stałym na rzecz zasilanych paliwem gazowym, zapewnienia dostaw paliwa gazowego dla nowych odbiorców zmieniających paleniska opalane paliwem stałym na potrzeby zasilania kuchni, instalacji c.o. i/lub c.w.u., wsparcia od strony formalnej procesu przyłączeniowego wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji c.o. i/lub c.w.u. w budynkach do sieci dystrybucyjnej, do prowadzenia dyżurów swojego pracownika, posiadającego kompetencje oraz narzędzia niezbędne do prowadzenia działań informacyjnych, udzielania merytorycznego wsparcia i zawierania umów. Takie dyżury odbywają się cyklicznie w Urzędzie Miejskim i cieszą się nie tylko wśród mieszkańców naszej gminy, naprawdę dużą popularnością.

We wrześniu bieżącego roku Ekodoradca planuje zorganizowanie imprezy kotlarskiej w rabczańskim Amfiteatrze. Chcemy zaprosić Polska Spółkę Gazownictwa, PGNiG OD, Tauron, Polską Grupę Górniczą, Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A., wiodących producentów kotłów gazowych oraz na paliwa stałe, producentów instalacji odnawialnych źródeł energii oraz materiałów termomodernizacyjnych, a nawet firmy mające w ofercie samochody hybrydowe, czy elektryczne.

Nie ulega wątpliwości, że zwiększenie udziału „błękitnego węgla” jest także elementem walki ze smogiem. Czy podejmujecie Państwo również inne działania w tym zakresie?

W partnerstwie z innymi samorządami realizujemy przedsięwzięcie pn. „EKSPERYMENT SĄDECKI 2” polegający na opracowaniu i wdrożeniu systemu dystrybucji tzw. „Błękitnego węgla”. Jesteśmy członkiem Klastra Energii Zielone Podhale, powołaliśmy Koalicję na Rzecz Czystego Powietrza dla Dzieci, uczestniczymy w Projekcie LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Samorząd podjął decyzję o naborze ciągłym dla mieszkańców deklarujących wymianę niskosprawnych urządzeń grzewczych. W 2017 r., to z naszej inicjatywy, były wykonywane pomiary jakości powietrza w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, dodatkowo w celach informacyjno-edukacyjnych, w gminie funkcjonuje monitoring w czasie rzeczywistym z sensorów Airli, do którego każdy może mieć dostęp, włączając w to urządzenia mobilne. W 2017 r. zawarliśmy umowę z Laboratorium Analiz Śladowych na Politechnice Karkowskiej w sprawie badania popiołu z palenisk. Straż Miejska przeprowadziła 551 kontroli dotyczących: 377 kontroli posesji pod kątem gospodarki odpadami, 109 posesji prywatnych i zakładów usługowo-produkcyjnych, sprawdzając używany opał w piecach CO, pobrano 5 próbek popiołu do badania, w zakładach produkujących pantofle i obuwie przeprowadzono 60 kontroli.

W ramach kolejnego partnerstwa, tym razem z 35 gminami, Rabka-Zdrój będzie realizować montaże prosumenckich instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła) w ramach dofinansowania: Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Nazwa projektu to Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski, a łączna jego wartość to ponad 110 milionów złotych.

Realizujemy programy walki z niską emisją, w ramach których wymienimy 271 „kopciuchów”. Tytuły projektów, to Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabki-Zdroju poprzez wymianę źródeł ciepła na gazowe oraz Likwidacja niskiej emisji na terenie Gminy Rabki-Zdroju poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe.

Dziękuję za rozmowę.

KomentarzeLiczba komentarzy: 1
Fred
poniedziałek, 23 lipca 2018, 16:38

góral nie będzie przepłacał, spali w piecu najtańszy rosyjski miał i dorzuci plastikowych śmieci, a turysta i tak przyjedzie i zapłaci

Tweets Energetyka24