TGE: we wrześniu najwyższy obrót gazem w 2020 r.

5 października 2020, 15:04
gaz
Fot. Pixabay
Energetyka24
Energetyka24

We wrześniu wolumen obrotu gazem ziemnym na rynku terminowym wyniósł 12 066 551 MWh, co oznacza najwyższą wartość miesięczną w 2020 r. - wynika z podsumowania działalności Towarowej Giełdy Energii.

"Wolumen obrotu gazem ziemnym na rynku terminowym wyniósł we wrześniu 12 066 551 MWh, co jest obecnie najwyższą wartością miesięczną w 2020 roku. Roczne obroty na tym rynku, według danych na koniec trzeciego kwartału, po raz pierwszy w historii przekroczyły 95 TWh (oraz 110 TWh razem z rynkiem spot)" - poinformowało TGE w poniedziałkowym komunikacie. Giełda podała, że na rynku gazu ziemnego zawarto we wrześniu transakcje o wolumenie 13 260 177 MWh. Oznacza to wzrost w ujęciu rocznym o 11,1 proc.

"Roczne obroty na tym rynku, według danych na koniec trzeciego kwartału, po raz pierwszy w historii przekroczyły 110 TWh. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg (Rynek Dnia Następnego i Bieżącego Gazu - przyp.red.) wyniosła we wrześniu 57,16 zł/MWh i jest to wzrost o 18,07 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca" - czytamy. Z kolei na RTPG (Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu) cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2021 wyniosła we wrześniu 69,47 zł/MWh, czyli o 2,78 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w sierpniu bieżącego roku.

Z kolei wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł we wrześniu 2020 roku 18 860 674 MWh, co oznacza spadek o 28,9 proc. w stosunku do września 2019 roku.

"Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN (Rynku Dnia Następnego - PAP) ukształtowała się we wrześniu na poziomie 243,90 zł/MWh i jest to wzrost o 9,95 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca" - podało TGE. Jak dodano, na RTPE (Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej), średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2021 wyniosła we wrześniu 234,01 zł/MWh, co stanowi wzrost o 3,80 zł/MWh względem analogicznej ceny z sierpnia br.

Jak podało TGE, wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł we wrześniu 2 008 843 MWh, co stanowi wzrost r/r o 16,1 proc.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał we wrześniu o 66,9 proc. r/r, do poziomu 11 212 toe.

TGE podała też, że we wrześniu nie zawarto transakcji na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych. (PAP)

Od maja 2020 r. uczestnicy rynku mogą zawierać transakcje na prowadzonej przez TGE Zorganizowanej Platformie Obrotu (OTF -Organiset Trading Facility) w ramach: Rynku Terminowego Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE), Rynku Terminowego Produktów (RTPG) z dostawą gazu oraz Rynku Terminowego Praw Majątkowych (RTPM), na którym produkty stały się instrumentami finansowymi.

PAP - mini

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24