Reklama

Gaz

Gaz-System wdraża system aukcyjny

Zgodnie z wymogami zawartymi w prawie Unii Europejskiej, krajowy Operator Systemu Przesyłowego udostępnił w punktach transgranicznych produkty dobowe na zasadach ciągłych i przerywanych (DAY-AHEAD) oraz śróddzienne na zasadach ciągłych (INTRADAY). Będą one ralizowane za pomocą Platformy Gaz-System Aukcje.

Użytkownicy rynku będą mogli zakupić:

      •    produkt dobowy w ramach, którego przepustowość udostępniana jest na okres jednej doby gazowej, następującej po dobie, w której następuje przydział przepustowości;

      •    produkt śróddzienny – w ramach, którego przepustowość udostępniana jest od danej godziny w dobie gazowej do końca tej doby gazowej. 

W przypadku obydwu produktów, spółka udostępni zainteresowanym podmiotom przepustowość wyłącznie na zasadach przerywanych, jeśli 100% mocy przesyłowej danego punktu zostało wcześniej udostępnione na zasadach ciągłych.

Gaz - System jest jednym z podmiotów strategicznych dla polskiej gospodarki, ponieważ odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi rurociągami. W latach 2009-2015 firma wybudowała ponad 1200 km nowych gazociągów. Najważniejsze z nich powstały w północno-zachodniej i środkowej Polsce. Rozbudowa sieci przesyłowej stanowi ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe, integrującego rynki gazu w krajach Europy Środkowej. Inwestycje zrealizowane przez polską spółkę oraz usługa rewersu na Gazociągu Jamalskim pozwoliły na istotne poprawienie bezpieczeństwa energetycznego RP. Obecnie dzięki zwiększeniu możliwości technicznych możemy sprowadzić nawet 90% importowanego gazu z innego kierunku niż wschodni - do 2011 roku współczynnik wynosił ok 9%.

Zobacz także: Law4Growth: Grupa Azoty zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju

Zobacz także: Kolejny krok ku integracji polskiego i czeskiego rynku gazu

Reklama

Komentarze

    Reklama