Reklama

Gaz

Gaz-System: uzgodniono zwiększenie przepustowości w kierunku Ukrainy

Fot. Gaz-System
Fot. Gaz-System

Polski Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oraz Public Joint Stock Company “UKRTRANSGAZ”, od 1 września 2017, planują zwiększenie zdolności przesyłowych w kierunku Ukrainy.

Operatorzy uzgodnili, że będą oferować całkowitą zdolność przerywaną w punkcie Hermanowice w kierunku Ukrainy na poziomie:

  • 2 825 000 kWh/h (250 000 m3/h) w okresie od 1 września do 30 kwietnia
  • 1 887 100 kWh/h (167 000 m3/h) w okresie od 1 maja do 31 sierpnia

 

Po stronie Gaz-System usługa będzie realizowana na zasadach przerywanych warunkowo ciągłych (przepustowość na zasadach przerywanych warunkowo ciągła).

Zobacz także: Gaz-System intensyfikuje współpracę z Chorwacją

Po stronie Gaz-System zdolności przesyłowe w punkcie Hermanowice kierunek Ukraina, ponad 1 887 100 kWh/h (167 000 Nm3/h) zostaną udostępnione w produktach miesięcznych, dobowych i śróddziennych. 

Ostateczne oferowane zdolności dla poszczególnych miesięcy po stronie Gaz-System zostaną określone zgodnie z harmonogramem wynikającym z kalendarza aukcji.

Dostępna przepustowość po stronie Gaz-System będzie oferowana na platformie aukcyjnej Gaz-System Aukcje (GSA) w terminach wynikających z kalendarza aukcyjnego opublikowanego przez ENTSOg, zgodnie z zasadami określonymi  w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 984/2013.

PJSC „Uktransgaz” i Gaz-System będą dążyli do harmonizacji produktów i mechanizmów ich alokacji po obu stronach systemu.

Komentarze