• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

Gaz - System sprawdzi zainteresowanie rynku rozbudową połączeń z Niemcami

  • Photo: Chor. Rafał Mniedło/11 LDKPanc.

Gaz - System rozpoczyna badanie, którego celem jest zapoznanie się z oczekiwaniami krajowych uczestników rynku w zakresie rozbudowy punktów łączących polski i niemiecki system przesyłowy. Po zakończeniu procedury spółka opublikuje podsumowanie wyników.

„Podstawą do przeprowadzenia badania rynku dotyczącego rozwoju systemu przesyłowego, są zapisy Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (punkt 2.2.1.12 oraz 4.1.3), zgodnie z którymi operator systemu przesyłowego ma obowiązek planowania rozwoju sieci w oparciu o badanie zapotrzebowania w drodze konsultacji z uczestnikami rynku.” - czytamy w komunikacie operatora.

Spółka prosi, aby do 9 października uczestnicy rynku składali niewiążące zgłoszenia, w których wskażą potencjalne zapotrzebowanie na usługę przesyłania paliwa gazowego w obu kierunkach. Chodzi tutaj o perspektywę 20 lat rozpoczynającą się od roku 2017. Złożone wnioski będą stanowiły podstawę do przeprowadzenia analiz na temat możliwych kierunków rozwoju polskiego systemu przesyłowego przy granicy z Niemcami. Na tej podstawie zostaną podjęte decyzje dotyczące jego ewentualnej rozbudowy - dopiero wówczas, w stosownej fazie, dojdzie do rozstrzygania wszelkich kwestii związanych z właściwym przydziałem przepustowości. 

Gaz - System informuje również, że badanie jest prowadzone niezależnie od procedury www.more-capacity.eu organizowanej przez operatorów niemieckich - ich celem jest oszacowanie zapotrzebowania na wykorzystanie połączeń transgranicznych na obszarze GASPOOL. Polska spółka apeluje do uczestników rynku, żeby wzięli udział w obydwu procedurach - pozwoli to uzyskać maksymalnie wiarygodne rezultaty.

Zobacz także: Gaz - System zbadał zainteresowanie rynku połączeniem Polska - Litwa

Zobacz także: Gazociąg Polska-Czechy: ruszyły prace projektowe

Komentarze