Reklama

Gaz

Gaz-System otrzymał pozwolenie na budowę strategicznych połączeń

  • Image Credit: Cpt. Janusz Błaszczak

Gaz-System uzyskał decyzje o pozwoleniu na budowę dwóch kluczowych inwestycji w ramach wspieranego przez Unię Europejską Korytarza Gazowego Północ-Południe.

Pod koniec grudnia 2015 roku Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Hermanowice-Strachocina. 

W grudniu ubiegłego roku Wojewoda Wielkopolski wydał dwie decyzje o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lwówek-Odolanów ETAP I oraz ETAP II na terenie województwa wielkopolskiego. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydał w grudniu ub r. także Wojewoda Dolnośląski dla odcinka gazociągu przebiegającego na terenie województwa dolnośląskiego. 

Obie inwestycje realizowane są w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2014 poz.1501 j.t.z późn.zm.). 

Gazociąg relacji Hermanowice-Strachocina o średnicy 700 mm i długości ok. 72 km zlokalizowany będzie w województwie podkarpackim, na terenie 7 gmin.  Przewidywany termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2018 r. Szacunkowa wartość budowy gazociągu to ok. 296 mln złotych.

Gazociąg relacji Lwówek-Odolanów o średnicy 1000 mm i długości ok. 168 km zlokalizowany będzie na obszarze województw wielkopolskiego i dolnośląskiego (na terenie 19 gmin). Budowa realizowana będzie w dwóch etapach:   

• ETAP I obejmuje połączenie węzłów Lwówek, Kotowo i Krobia (ok. 114 km); 
• ETAP II obejmuje połączenie węzłów Krobia i Odolanów (ok. 54 km). 

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2018 r. Szacunkowa wartość budowy gazociągu to ok. 847 mln złotych. 

Budowa gazociągów wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i stanowić będzie istotny element Korytarza Gazowego Północ-Południe. Dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego, uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje oraz wzmocnienie bezpieczeństwa transportu gazu w regionach. 

Korzyścią dla społeczności lokalnych będzie corocznie odprowadzany przez spółkę GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości infrastruktury gazowej zlokalizowanej na jej terenie. 

W październiku 2013 r. Komisja Europejska przyznała obu inwestycjom status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”).  
Gazociąg Lwówek-Odolanów w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w kwocie 3,59 mln złotych. 

Budowa gazociągów relacji Hermanowice-Strachocina i Lwówek-Odolanów  planowana jest także do współfinansowania ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Gaz-System planuje w latach 2015 - 2025 wybudować w sumie ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z Litwą, Słowacją i Czechami, będą stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Zobacz także: Krzysztof Tchórzewski spotkał się z ambasadorem Japonii

Zobacz także: TGE: Rekordowe obroty na rynku spot gazu ziemnego

Reklama

Komentarze

    Reklama