Gaz

Gaz-System: od 1 lutego nowa taryfa dla przesyłu paliw gazowych

17 stycznia 2017 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę dla usług przesyłania paliw gazowych nr 10 ustaloną przez Gaz-System. Będzie obowiązywała od 1 lutego do 31 grudnia br.

Średnia uzmienniona stawka za transport MWh gazu ziemnego w ramach nowej Taryfy GAZ-SYSTEM spadła o 2,97 proc. w stosunku do poprzednio obowiązującej.

 

Stawki opłat ustalone przez Gaz-System w taryfie skalkulowane zostały na podstawie planowanych do poniesienia w okresie obowiązywania taryfy, uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej. Uwzględniają one również koszty realizacji szeroko zakrojonych prac inwestycyjnych.

 

Co oznacza wprowadzenie nowej taryfy Gaz-System nr 10?

 

Dla gazu ziemnego wysokometanowego:

- spadek stałych stawek opłat przesyłowych na wejściu do systemu przesyłowego o 3,1 %, na wejściu do podziemnych magazynów gazu o 3,2 % oraz zmiennych stawek opłat przesyłowych na wyjściu z systemu przesyłowego o 3,5 %,

 

- wzrost stałych stawek opłat przesyłowych na wyjściu z systemu przesyłowego o 3,4 % i na wyjściu z podziemnych magazynów gazu o 3,3 %.

 

Dla gazu ziemnego zaazotowanego:

 

- spadek stałych stawek opłat przesyłowych na wyjściu z systemu przesyłowego o 7,1 %,

 

- wzrost stałych stawek opłat przesyłowych na wejściu do systemu przesyłowego o 3,6 % i zmiennych stawek opłat przesyłowych na wyjściu z systemu o 1,1 %.

 

Zobacz także: Spada aktywność Polski ws. Nord Stream 2. Przegapimy moment na złożenie skargi do KE?

Komentarze