Reklama

Gaz

Fortum zamierza przejąć Grupę DUON

Fortum ogłosiło w Polsce publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Grupy DUON S.A., prowadzącej sprzedaż energii elektrycznej i gazu, notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka nabędzie akcje, jeśli na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy będą obejmować co najmniej 51% udziałów. Transakcja wpisuje się w strategię Fortum, która zakłada wzrost w obszarze sprzedaży energii elektrycznej i związanych z nią usług dla klientów.

Oferowana cena za akcję wynosi PLN 3,85, co oznacza 19,2% premii w stosunku do trzymiesięcznej średniej ważonej kursu akcji DUONu. Okres zapisów rozpoczyna się 28 stycznia 2016 roku, a jego przewidywane zakończenie nastąpi 26 lutego 2016. Wezwanie ogłoszono zgodnie z polskim ustawodawstwem i regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a jego realizacja jest uzależniona od uzyskania zgody Prezesa UOKiK.

"DUON stanowiłby dla nas dobrą platformę wzrostu na polskim rynku detalicznym, a Fortum poszukuje sposobów szybszego rozwoju w obszarze nowych usług energetycznych dla klientów indywidualnych, społeczności lokalnych oraz firm" - mówi Markus Rauramo, wiceprezes Fortum.

Udziałowcy reprezentujący około 44% kapitału akcyjnego spółki DUON, w tym obecni członkowie zarządu, zobowiązali się do sprzedaży swoich akcji na rzecz Fortum pod pewnymi warunkami. Obecnie Fortum nie posiada akcji spółki DUON.

DUON prowadzi sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce na zasadzie TPA (ang. Third Party Access), tj. poprzez sieci operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Jest jednym z największych podmiotów prywatnych prowadzących detaliczny obrót energią elektryczną i gazem. Ponadto, DUON prowadzi hurtową sprzedaż energii elektrycznej i gazu. Spółka dostarcza także gaz sieciowy oraz skroplony (LNG) z wykorzystaniem swej własnej infrastruktury. Kapitalizacja rynkowa spółki w dniu 7 stycznia 2016 roku wynosiła ok. PLN 393 mln (ok. EUR 90 mln).

Zobacz także: Obiecujące wyniki odwiertów w Rawiczu

Zobacz także: Litewskie LNG na Łotwie jeszcze w tym roku?

Reklama

Komentarze

    Reklama