Reklama

Gaz

Europosłowie wzywają KE do oceny zgodności Nord Stream II z prawem UE

Gazociąg Nord Stream II jest sprzeczny z unijną strategią dywersyfikacji źródeł dostaw i dróg tranzytowych energii oraz zwiększa zależność UE Unii od rosyjskiego gazu - uznali jednomyślnie europosłowie Grupy EPL.

Europosłowie wzywają Komisję Europejską do oceny zgodności Nord Stream 2 z prawem UE oraz popierają porzucenie realizacji projektu South Stream. Apelują też o większą solidarność w zewnętrznej polityce energetycznej. W tym celu dokument wskazuje na rolę, jaką mogą odgrywać wspólne zakupy gazu, prowadzone początkowo w ramach współpracy i koordynacji na poziomie regionalnym oraz  postulują umożliwienie Komisji Europejskiej analizowania energetycznych kontraktów międzyrządowych i komercyjnych, zarówno przed, jak i po ich podpisaniu.

 "Wyrwanie się spod dominacji jednego dostawcy i zwiększenie odporności na geopolityczne zagrożenia, jest dzisiaj koniecznością i kwestią strategicznego bezpieczeństwa Unii”  skomentował Jacek Saryusz-Wolski, autor i koordynator prac nad dokumentem Grupy EPL i jej wiceprzewodniczący ds. zagranicznych. "Wszelkie relacje Unii z jej partnerami powinny być oparte na zasadach obopólnego poszanowania i wzajemności osadzonych w stałych ramach prawnych i przy poszanowaniu prawa unijnego, w tym tzw. Trzeciego pakietu energetycznego. Musimy wymagać, aby nasi partnerzy szanowali nasze reguły gry” -  dodał.

 

Reklama

Komentarze

    Reklama