Reklama

Elektroenergetyka

Estońska łupkowa rewolucja: koncern Eesti poprawia wyniki

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

W II kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży Eesti Energia wzrosły o 19% r/r i osiągnęły 177,5 mln euro. W tym samym okresie Grupa odnotowała 13,1 mln euro zysku netto oraz 17-procentowy wzrost EBITDA, która wyniosła 63,9 mln euro. W Polsce spółka zależna Eesti Energia, Enefit, otrzymała w czerwcu koncesje na obrót energią elektryczną i paliwami gazowymi oraz rozpoczęła ich sprzedaż na rynku polskim.

,,Wzrost wyników finansowych Grupy wynika w dużej mierze ze zwiększonej sprzedaży energii elektrycznej i produkcji ropy łupkowej. Mimo że średnia cena za energię elektryczną nie uległa znaczącej zmianie, widocznie wzrosła przy tym rynkowa cena ropy łupkowej" – powiedział Hando Sutter, prezes zarządu Eesti Energia. ,,Ważnym wydarzeniem dla Eesti Energia w ostatnim kwartale było także rozpoczęcie działalności na polskim rynku. Mocno stawiamy na Polskę i chcemy się tu systematycznie rozwijać" – dodał Sutter.

W II kw. 2017 r. Eesti Energia wyprodukowała 2,4 TWh energii elektrycznej, czyli aż o 43% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Dane te potwierdzają, że elektorownie Eesti Energia korzystające z paliwa w postaci łupków bitumicznych z powodzeniem konkurują na regionalnym rynku. W I połowie roku Estonia wyeksportowała ponad 1,6 TWh energii elektrycznej do Łotwy i Finlandi, co odpowiada ponad 20% wolumenu jej krajowego zużycia. Estonia jest jedynym państwem w regionie krajów bałtyckich (uwzględniając również Finlandię), w którym występuje nadwyżka wytwarzanej energii nad krajową konsumpcją.

Zobacz także: Tauron ogłosił przetarg na usługi badawczo-rozwojowe

W I kw. br. estońska gospodarka wzrosła o 4,4% i, jak podaje krajowy urząd statystyczny, znaczny udział w tym wyniku miał przemysł łupków bitumicznych. Kraj ten jest światowym liderem w wydobyciu łupków bitumicznych, które stanowią podstawę krajowego przemysłu energetycznego.

W czerwcu Enefit, spółka zależna Eesti Energia, otrzymał koncesje od Urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną i paliwami gazowymi. Oferta firmy jest kierowana do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw oraz największych odbiorców przemysłowych. Wraz z rozwojem działalności w Polsce, Enefit planuje poszerzenie oferty o kolejne usługi, w tym m.in. oparte o smart metering, czyli sprzedaż energii po cenach uzależnionych od momentu, kiedy ma miejsce konsumpcja (produkt SPOT). Spółka chce także oferować energię wytwarzaną ze źródeł odnawialnych oraz rozwiązania fotowoltaiczne.

Grupa konsekwentnie rozwija swoją działalność w krajach bałtyckich. Poza Estonią, Eesti Energia jest drugim największym sprzedawcą energii elektrycznej na Łotwie (1,1 TWh rocznie) i czwartym na Litwie (550 GWh). Od kwietnia br. w ofercie Enefit na Łotwie jest również gaz ziemny. Po kilku miesiącach działalności została drugim największym sprzedawcą gazu w kraju z ponad 200 klientami korporacyjnymi.

jw/materiały prasowe

Reklama

Komentarze

    Reklama