Reklama

Portal o energetyce

Energia dla przemysłu – przemysł dla energii [PATRONAT]

Podczas konferencji „Energia dla przemysłu – przemysł dla Energii”, która odbędzie się 26 września w warszawskim hotelu Novotel zostanie zaprezentowany raport, przygotowany na zlecenie Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (IEPiOE), dotyczący mechanizmów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w odniesieniu do odbiorców przemysłowych. Patronat nad wydarzeniem objęła Energetyka24.com, a moderatorem dwóch paneli będzie redaktor naczelny serwisu – Piotr Maciążek.

Raport jest odpowiedzią na ograniczenia w dostawie i poborze energii elektrycznej, wprowadzone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne 9 sierpnia 2015 r. Część odbiorców nie zastosowała się do ograniczeń, co skutkowało wszczęciem przez Prezesa URE około 1200 postępowań administracyjnych do dnia 2 sierpnia 2016 r. Ograniczenia w dostawie i poborze energii elektrycznej mogą wystąpić również w nadchodzących latach. 

W tym świetle istotnego znaczenia nabiera kwestia adekwatności i proporcjonalności obecnie obowiązujących mechanizmów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, a także ewentualnych środków prawnych przysługujących odbiorcom w przypadku ich zastosowania. 

Kwestie te zostały omówione w raporcie i posłużą do sformułowania propozycji modyfikacji obowiązujących mechanizmów, a także zaproponowania ewentualnych rozwiązań systemowych dotyczących odbiorców, których objęły ograniczenia wprowadzone w sierpniu 2015r. 

Komentarze