Reklama

Portal o energetyce

Energa zwiększa potencjał przyłączeniowy OZE

Fot. www.energa.pl
Fot. www.energa.pl

Zakończyła się gruntowna przebudowa ważnej stacji Energi Operatora w województwie mazowieckim. Modernizacja Głównego Punktu Zasilania Bojanowo, znajdującego się w Sierpcu, zwiększy potencjał przyłączeniowy dla odnawialnych źródeł energii oraz niezawodność dostaw prądu w tym regionie.

Potencjał przyłączeniowy OZE wzrósł tu o blisko 13,5 MW. Umożliwi to wydawanie warunków przyłączeniowych dla kolejnych farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

W wyniku prac w GPZ Bojanowo wdrożono także  następujące funkcjonalności inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej:

  • funkcję monitoringu obciążenia sieci w czasie rzeczywistym wraz z wizualizacją
  • funkcję bieżącego monitoringu i oceny stanu urządzeń
  • funkcję automatycznej kontroli poziomu napięcia i poziomu mocy biernej
  • funkcję optymalizacji rozdziału mocy (lokalna lub zdalna)

Funkcjonalności te wpłyną nie tylko na poprawę jakości i ciągłości dostaw energii, ale również uproszczą obsługę stacji, co przełoży się na przyśpieszony czas reakcji w przypadku potencjalnej awarii w obszarze zasilania stacji Bojanowo. 

Istotnym elementem prac była wymiana transformatorów mocy 110/15 kV z jednostek 10 MVA na 25 MVA. Wiązało się to z koniecznością wprowadzenia wielu zmian i przebudową już istniejącej infrastruktury – dostosowaniem rozstawu szyn, demontażem istniejących napowietrznych mostów szynowych wraz z konstrukcjami wsporczymi oraz wybudowaniem nowego kablowego mostu 15 kV od stanowisk transformatorów do rozdzielnicy średniego napięcia.  

W ramach prac wykonano konstrukcje wsporcze mocowane do ścian w komorach transformatorowych, przeznaczone pod mosty kablowe 15 kV na stanowiskach transformatorów, podłączono kable zasilające, sterownicze oraz sygnalizacyjne do transformatora i wyprowadzono sygnały z transformatora do sterowników automatyki zabezpieczeniowej.

Inwestycja w Sierpcu jest pierwszym ukończonym przez Energę Operatora projektem realizowanym przy współpracy z Ministerstwem Klimatu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (poddziałania 1.1.2. „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE”). W kolejnych miesiącach ukończone zostaną projekty modernizacji stacji GPZ Nidzica, Kleczew i Grzmiąca. Przebudowa obiektu uzyskała dofinasowanie z Unii Europejskiej w kwocie 2,54 mln złotych. (Energa)

Reklama

Komentarze

    Reklama