Reklama

Elektroenergetyka

Energa wypłaci dywidendę

Fot. Energa
Fot. Energa

26 czerwca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energa SA podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Akcjonariusze otrzymają 0,19 zł za akcję, w sumie 78,5 mln zł. To 10 proc. wypracowanego przez Energę w 2016 roku zysku, który wyniósł 783,5 mln zł. 

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 25 września 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 9 października 2017 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 414 067 114 sztuk.

Propozycja wypłaty dywidendy jest wynikiem analizy sytuacji finansowej Energi, obserwacji zmieniającego się otoczenia rynkowo-regulacyjnego oraz uwzględnia bieżące i planowane inwestycje Grupy. W ocenie Energi, jej realizacja nie wpłynie negatywnie na sytuację finansowo-płynnościową Grupy, ani na możliwość realizacji jej bieżących planów inwestycyjnych oraz strategii rozwoju.

Energa wypracowała w 2016 roku zysk netto w wysokości 783 542 643,96 zł. Walne Zgromadzenie zaakceptowało rekomendację Zarządu, aby na wypłatę dywidendy przeznaczyć 10 proc. zysku, czyli 78 672 751,66 zł, natomiast pozostałe 90 proc., czyli 704 869 892,30 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Zobacz także: Zarząd Energi rekomenduje przeznaczyć 10% zysku na wypłatę dywidendy

kn/Energa

Komentarze