Energa: więcej możliwości dla zielonej energii

4 sierpnia 2020, 15:43
gpz_grzmiaca2
Fot. Energa
Energetyka24
Energetyka24

DOTYCZY:


Energa Operator zakończyła przebudowę kolejnej stacji energetycznej. Modernizacja Głównego Punktu Zasilania w gminie Grzmiąca (woj. zachodniopomorskie) nie tylko poprawi parametry dostarczanej energii oraz niezawodność jej dostaw w regionie. Przede wszystkim znacznie zwiększy potencjał przyłączania odnawialnych źródeł energii. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału przyłączenia nowych źródeł OZE. Dzięki podjętym działaniom potencjał przyłączeniowy wzrósł o 8,36 MW. Wydano już pierwsze nowe warunki przyłączeniowe dla wytwórców zielonej energii. Zwiększono również niezawodność dostaw energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych za pośrednictwem stacji energetycznej.

W ramach przebudowy wymieniono transformatory 110/15 kV na jednostki o większej mocy. Na nowo wykonano również infrastrukturę, zapewniającą ich poprawne działanie.

Przebudowa GPZ Grzmiąca pozwoliła także na wdrożenie inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej, obejmującej m.in. monitoring obciążenia sieci energetycznej w czasie rzeczywistym, przekazywanie informacji dotyczącej stanu łączników czy automatyczną kontrolę poziomu napięcia pracy transformatorów. Wprowadzone rozwiązania umożliwiają m.in. zdalny nadzór i kontrolę nad procesami związanymi z dystrybucją energii poprzez systemy informatyczne SCADA.

Nowoczesne funkcjonalności wpłyną nie tylko na poprawę jakości i ciągłości dostaw energii, ale również uproszczą obsługę obiektu, co przełoży się na przyśpieszony czas reakcji w przypadku potencjalnej awarii w obszarze zasilania stacji 110/SN.

„Przebudowa stacji 110/15 kV Grzmiąca w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej” to już drugi projekt Energi Operatora po modernizacji GPZ Bojanowo w Sierpcu, zrealizowany przy wsparciu Ministerstwa Klimatu. Uzyskał on dofinansowanie w kwocie 2 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, poddziałania 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE”. (Energa)

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24