Reklama

Elektroenergetyka

Energa publikuje wyniki kwartalne

Według szacunkowych danych, w ostatnim kwartale 2016 r. o 2,4 proc. zwiększył się skonsolidowany wynik EBITDA Grupy, który wyniósł 502 mln zł wobec 490 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Energa odnotowała dynamiczny wzrost wyników operacyjnych. W ujęciu rok do roku, wolumen wytworzonej energii wzrósł o 28 proc., sprzedaż zwiększyła się o 19 proc., natomiast wielkość dystrybucji utrzymana została na niemalże niezmienionym poziomie.

W odpowiedzi na oczekiwania inwestorów, a także aby zwiększyć transparentność w komunikacji finansowej, w październiku 2016 r. Zarząd Grupy Energa podjął decyzję o rozpoczęciu publikacji wstępnych wyników finansowych. Kontynuując tę dobrze przyjętą praktykę, prezentujemy szacunkowe dane za IV kwartał oraz za cały 2016 rok. ,,Zależy nam na informowaniu rynku o naszych wynikach i planach najszybciej, jak jest to możliwe. Tym bardziej, jeśli są one jednocześnie sukcesem, którym warto podzielić się z inwestorami i klientami" – powiedział Jacek Kościelniak, Prezes Zarządu Energa SA. 

Według wstępnych szacunkowych danych, wynik EBITDA Grupy Energa w IV kwartale 2016 roku wyniósł 502 mln zł. Poprawa wyniku rok do roku widoczna była w Segmencie Dystrybucja oraz Wytwarzanie, natomiast wynik Segmentu Sprzedaży obciążony został zdarzeniami jednorazowymi o charakterze niegotówkowym.

Kwartalny wynik EBITDA segmentu Dystrybucja wyniósł około 412 mln zł w porównaniu do 350 mln zł rok wcześniej (wzrost o 18 proc.). Wynik EBITDA Segmentu Wytwarzanie wyniósł 122 mln zł, wobec 86 mln zł w 2015 roku (wzrost o 43 proc.), a Segmentu Sprzedaż -19 mln zł wobec 57 mln w IV kwartale 2015 roku. Ujemny wynik sprzedaży spowodowany jest zdarzeniami o charakterze jednorazowym, w wysokości -44 mln zł, dotyczącymi konieczności utworzenia rezerw na finansowanie trwających postępowań administracyjnych i sądowych.

Według wstępnych szacunkowych danych EBITDA Grupy Energa za 2016 rok wyniosła 2 031 mln zł. Wynik EBITDA Segmentu Dystrybucja wyniósł około 1 722 mln zł, Segmentu Wytwarzanie 317 mln zł, a Segmentu Sprzedaż 44 mln zł. 

Zobacz także: Energa modernizuje elektrownię wodną w Borowie

Komentarze