• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Energa obejmuje Elektrownię Ostrołęka bezpośrednim nadzorem

Energa SA nabyła od spółki zależnej Energa Wytwarzanie SA wszystkie 210 100 000 akcji spółki Elektrownia Ostrołęka SA. Porozumienie, które zostało podpisane w środę, 28 września powoduje, że Energa SA stała się akcjonariuszem posiadającym 100 procent udziałów w spółce celowej,  utworzonej na potrzeby budowy bloku elektrowni Ostrołęka C. 

Nowy blok w Ostrołęce to jedno z najistotniejszych wyzwań, jakie ma przed sobą Grupa Energa, bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Przejęcie kontroli nad spółką Elektrownia Ostrołęka SA było niezbędne, aby zapewnić efektywność działań przy realizacji tej inwestycji. Jest także wypełnieniem jednego z postanowień listu intencyjnego zawartego z ENEA S.A. – powiedział Dariusz Kaśków, prezes Energa SA.

Zakup akcji, o łącznej wartości nominalnej 210 100 000 zł, nastąpił w 10 dni po podpisaniu przez Prezesów Zarządów Energi i Enei listu intencyjnego, w którym zadeklarowano zamiar współpracy przy przygotowaniu, realizacji i eksploatacji nowoczesnego bloku węglowego klasy 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka.

Energa i Enea przewidują, że budowa Elektrowni Ostrołęka C potrwa około 60 miesięcy, a nakłady na realizację tej inwestycji wyniosą około 5,5-6 mld zł. Obie spółki zakładają, że ustalone w ślad za podpisaniem listu intencyjnego zasady współpracy powinny przyczynić się do podjęcia decyzji o ogłoszeniu przetargu w 2016 roku, z celem ukończenia inwestycji w drugiej połowie 2023 roku.  

Spółka celowa Elektrownia Ostrołęka SA, posiada kompletną dokumentację techniczną i decyzje administracyjne umożliwiające publikację ogłoszenia o przetargu. Obecnie trwają analizy ekonomiczne zmierzające do wypracowania efektywnego modelu biznesowego i finansowania tej inwestycji. Głównym założeniem projektu jest jego realizacja jako rentownej inwestycji, która zagwarantuje satysfakcjonującą stopę zwrotu dla akcjonariuszy. Przejęcie całkowitego nadzoru nad spółką celową  przez Energę SA,  to działanie realizujące założenia nowego modelu biznesowego Grupy Energa. Dzięki temu m.in. skrócony zostanie proces decyzyjny, a zwiększy się nadzór nad realizacją tego ważnego projektu.

Aktualne uwarunkowania rynkowe sprawiają, że dla zapewnienia odpowiedniej opłacalności projektu oczekiwane będzie wypracowanie dodatkowych mechanizmów wsparcia dla działań inwestycyjnych w zakresie budowy nowych źródeł wytwórczych.

Ministerstwo Energii wyszło naprzeciw tym oczekiwaniom i 4 lipca 2016 roku przedstawiło szczegółową koncepcję rynku mocy do dalszych konsultacji społecznych. Rynek mocy ma stworzyć mechanizm wspierania inwestycji w wysoko sprawną energetykę konwencjonalną celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Zobacz także: Energa rozpoczyna magazynowanie energii

Zobacz także: URE podał średnie ceny energii elektrycznej

Komentarze