Reklama

Elektroenergetyka

Energa liczy na pieniądze z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Spółka Energa SA znajduje się obecnie w procesie pozyskania finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie do 250 mln euro w ramach Planu Inwestycyjnego Komisji Europejskiej, potocznie zwanego Planem Junckera.

Przedmiotowe finansowanie w formie obligacji hybrydowych zostanie przeznaczone na realizację programu inwestycyjnego w segmencie dystrybucji obejmującego modernizację oraz rozbudowę aktywów dystrybucyjnych Grupy ENERGA w latach 2017-2019. Szacowana wielkość łącznych nakładów kapitałowych w tym okresie to ok. 800 mln euro.

 

Wychodząc naprzeciw rosnącemu popytowi na energię elektryczną program inwestycyjny ma na celu w szczególności rozbudowę wymaganej infrastruktury dystrybucyjnej. Poza tym środki pozyskane w drodze emisji obligacji hybrydowych wykorzystane zostaną na poprawę niezawodności oraz jakości przesyłu energii, w tym na redukcję strat sieciowych. Dodatkowo finansowanie z  Europejskiego Banku Inwestycyjnego przeznaczone zostanie na sfinansowanie elementów inteligentnej sieci dystrybucyjnej, takich jak inteligentne liczniki.

 

Obecnie program inwestycyjny Grupy Energa będący przedmiotem finansowania podlega wewnętrznej ocenie przez Europejski Bank Inwestycyjny.

 

Zakładany scenariusz przewiduje podpisanie umowy o finansowanie w formie emisji obligacji hybrydowych przez Energa SA z końcem pierwszego kwartału 2017 roku.

 

Finansowanie w formie emisji obligacji hybrydowych będzie trzecim finansowaniem jakie spółka Energa SA zawrze z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Poprzednie dwie umowy długoterminowego kredytu inwestycyjnego, zawarte w 2009 roku (kwota 1 050 mPLN) oraz w 2013 roku (kwota 1 000 mPLN) także finansowały program rozbudowy i modernizacji aktywów dystrybucyjnych Grupy Energa.

 

Zobacz także: Wiceprezes Energi dla Energetyka24 TV: Jesteśmy pionierem elektromobilności

Komentarze