Reklama

Elektroenergetyka

Energa, Hitachi i PSE zbudują największy w Polsce magazyn energii

Fot. Energa
Fot. Energa

Energa, Hitachi i Polskie Sieci Elektroenergetyczne zbudują największy w Polsce hybrydowy bateryjny magazyn energii elektrycznej o mocy ok. 6 MW i pojemności ok. 27 MWh. Będzie on elementem prototypowego systemu poprawiającego bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznych. Energa Wytwarzanie wybrała właśnie wykonawcę koncepcji oraz projektu budowlanego magazynu.

Celem wspólnego przedsięwzięcia jest budowa demonstracyjnego systemu ochrony sieci elektrycznej, który umożliwi odpowiednie zarządzanie dużą liczbą farm wiatrowych. Służyć temu będzie system automatyki o nazwie SPS (ang. Special Protection Scheme) oraz hybrydowy magazyn energii elektrycznej (BESS), który powstanie przy farmie wiatrowej Bystra, należącej do Grupy Energa. Energa Wytwarzanie podpisała 6 czerwca umowę na wykonanie koncepcji i projektu magazynu z firmą SAG Elbud Gdańsk. Zgodnie z założeniami projektu, magazyn ma powstać do 2019 roku.

Hybrydowy magazyn energii elektrycznej (BESS), złożony będzie z dwóch zespołów baterii: litowo-jonowych oraz kwasowo-ołowiowych. Pozwoli to przede wszystkim na przetestowanie rozwiązań pozwalających na ochronę sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnych przed przeciążeniami, a także praktyczne sprawdzenie możliwości wykorzystania tego typu technologii na potrzeby bilansowania niedoborów bądź nadmiaru produkowanej energii

Zobacz także: Udany I kwartał 2017 r. dla Grupy Energa

System SPS w oparciu o dane pochodzące z sieci opracuje w trybie on-line scenariusze sytuacji kryzysowych w celu szybkiego reagowania na pojawiające się zagrożenia. Ponadto, w ramach polsko-japońskiego partnerstwa badane będą potencjalne modele biznesowe dla przyszłych systemów wspomagających bezpieczną pracę sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz magazynowania energii elektrycznej.

Porozumienie w sprawie budowy prototypowego systemu poprawiającego bezpieczeństwo sieci oraz magazynu energii elektrycznej podpisało w marcu pięciu międzynarodowych partnerów: spółki Energa-Operator i Energa Wytwarzanie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA oraz ich japońscy partnerzy, spółki Hitachi, Ltd. i Hitachi Chemical Co., Ltd. Polsko-japońskie partnerstwo w tym projekcie to efekt współpracy zainicjowanej jeszcze w 2014 roku przez japońską organizację rządową NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) i Ministerstwo Gospodarki.

Efektem współpracy z doświadczonymi partnerami i globalnymi liderami w zakresie innowacji  będzie inteligentny system zarządzania siecią, co pozwoli poprawić niezawodność dostaw energii. To przedsięwzięcie innowacyjne, ale przy tym bardzo istotne dla bezpieczeństwa energetycznego kraju” – podkreśla Daniel Obajtek, prezes Energa SA.

Zobacz także: Koniec „bizancjum” w Enerdze

Po zakończeniu budowy rozpocznie się roczny okres testów wydajności nie tylko magazynu energii w Bystrej, ale także całego systemu SPS w celu poprawy bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznych. W czasie trwania projektu oceniona zostanie m. in. możliwość zastosowania technologii magazynowania energii na szerszą skalę.

Niestabilność odnawialnych źródeł energii, szczególnie farm wiatrowych, stanowi jedno z większych wyzwań dla współczesnych sieci elektroenergetycznych nie tylko w Polsce, ale w każdym kraju inwestującym w OZE. Brak sprzyjających warunków pogodowych – bezwietrzna pogoda lub długotrwałe zachmurzenie – prowadzić mogą do niedoborów mocy. Z kolei nadmiar wyprodukowanej energii przy skrajnie odmiennych warunkach może doprowadzić do przeciążenia sieci energetycznych. W związku ze zmianami pogody występują również dynamiczne zmiany ilości energii elektrycznej wytwarzanej przez tego typu źródła. Dlatego istotny jest rozwój nowoczesnych magazynów zdolnych przechowywać nadwyżkę wytworzonej energii i oddawać ją do sieci, kiedy jest taka potrzeba.

Energa posiada już wcześniejsze doświadczenia w zakresie innowacyjnych rozwiązań w magazynowaniu energii. Jesienią ubiegłego roku spółka Energa Operator zbudowała w okolicach Pucka na Pomorzu magazyn o mocy 0,75 MW i pojemności 1,5 MWh. Energia w nim zgromadzona wystarczy do zasilenia ok. tysiąca mieszkańców przez dwie godziny. W okolicy   istnieją  już źródła wiatrowe i biogazownia, a planowana jest także farma fotowoltaiczna. To pierwsza tego typu inwestycja w kraju. Jest ona elementem zwiększenia bezpieczeństwa oraz efektywności energetycznej pracy systemu dystrybucyjnego spółki.

Zobacz także: Grupa Energa zamierza „inwestować w przyszłość”

O projekcie 

Projekt budowy systemu (SPS) oraz magazynu energii elektrycznej (BESS) jest realizowany przy udziale polskich oraz japońskich partnerów. W Projekcie zaangażowane są następujące instytucje oraz firmy:

  • Ministerstwo Energii Rzeczypospolitej Polskiej,
  • NEDO - New Energy and Industrial Technology Development Organization (Agencja badań i rozwoju japońskiego Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu),
  • Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,
  • Hitachi, Ltd.,
  • Hitachi Chemical Co., Ltd.,
  • ENERGA - Operator S.A.,
  • ENERGA Wytwarzanie S.A.

 

Ministerstwo Energii Rzeczypospolitej Polskiej patronuje inicjatywie polsko – japońskiej wyrażając swoje poparcie poprzez podpisanie z NEDO memorandum o współpracy (Memorandum of Understanding) w zakresie realizacji projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

NEDO jako agencja rządu japońskiego pełni rolę podmiotu nadzorującego i wspierającego finansowo, wdrożenie systemu SPS oraz magazynu energii elektrycznej (BESS).

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełnią rolę lidera Projektu i są odpowiedzialne za koordynację prac przy realizacji Projektu. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. będą docelowo właścicielem systemu SPS.

Firmy Hitachi, Ltd. oraz Hitachi Chemical Co., Ltd. zostały wybrane i autoryzowane przez japońską agencję rządową NEDO do wdrożenia systemu SPS oraz magazynu energii elektrycznej (BESS).

Energa Operator jest zaangażowana w prace nad realizacją Projektu głównie w zakresie wdrożenia systemu SPS obejmującego farmy wiatrowe przyłączone do sieci dystrybucyjnej wysokiego, której jest właścicielem. 

Energa Wytwarzanie jest zaangażowana w prace nad realizacją Projektu w zakresie budowy magazynu energii elektrycznej (BESS) na farmie wiatro

Komentarze