• Partner główny
    Logo Orlen

Strona główna

Energa chwali się "zielonymi" elektrowniami

Fot. www.enrga.pl
Fot. www.enrga.pl

Energa przedstawia przegląd wszystkich zarządzanych elektrowni OZE. Odnawialne źródła energii są wpisane w strategię Grupy Energa na lata 2016-2025. Energa jest na tym polu liderem w skali kraju. Na początku 2020 r. ponad 30% miksu wytwórczego koncernu stanowi energia elektryczna wytwarzana ze źródeł odnawialnych.

Energa jest właścicielem 46 elektrowni wodnych, pięciu farm wiatrowych oraz dwóch farm fotowoltaicznych. Łączna moc tych siłowni to 444 MW. Spółka nadal rozbudowuje instalacje wiatrowe na lądzie, prowadzi projekty fotowoltaiczne, oraz w perspektywie długoterminowej, projekty farm wiatrowych na morzu, tzw. offshore. W kwietniu 2019 r. rozpoczęto prace przy budowie Farmy Wiatrowej Przykona o mocy 30 MW.

Historia

FW Bystra zlokalizowana została w woj. pomorskim, w powiecie Pruszcz Gdański, na terenie miejscowości Bystra, Dziewięć Włók, Wiślina. Budowę infrastruktury zapoczątkowano w 2010 r., natomiast oddanie do użytkowania nastąpiło w 2012 r. FW Bystra jest najmniejszą, a jednocześnie najnowszą farmą zlokalizowana w pobliżu Gdańska.

Na obszarze o powierzchni 2 km2 ustawionych zostało 12 turbin GAMESA typu G90, o łącznej mocy 24 MW.  Minimalna prędkość wiatru potrzebna do wprawienia wirnika w ruch wynosi 4 m/s, natomiast optymalny wiatr, przy którym elektrownia uzyskuje swoją pełną moc, wynosi 15 m/s. Przy sile wiatru powyżej 25 m/s następuje wstrzymanie pracy turbiny. Jest to wymagane ze względu na koniczność wyeliminowania nadmiernych obciążeń turbiny wiatrowej i łopat wirnika. Elektrownia wytwarza około 40 GWh energii rocznie, co pozwala na zaopatrzenie w prąd prawie 20 tysięcy gospodarstw domowych. Farma posiada najwyższy wskaźnik dyspozycyjności spośród elektrowni wiatrowych będących w posiadaniu Energa OZE.

Farma Wiatrowa Bystra obsługiwana jest przez czterech pracowników: dwóch serwisantów oraz dwóch operatorów. Ze względu na specyfikę pracy, m.in. na wysokości i w ograniczonej przestrzeni od pracowników wymaga się odpowiednich kwalifikacji, a także dużej sprawności fizycznej. Jednym z podstawowych zadań osób obsługujących FW jest szybka i skuteczna reakcja na występujące awarie turbin wiatrowych.

Dane techniczne FW Bystra:

  • ilość łopat – 3
  • zakres prędkości obrotowej 9-19 rpm
  • moc znamionowa turbiny – 2,0 MW
  • moc farmy wiatrowej – 2,0 x 12 = 24MW
  • stacja elektroenergetyczna 110/20kV, TR 30MVA
  • generatory asynchroniczne, napędzane za pośrednictwem przekładni planetarnych o przełożeniu około 1:100

Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzaniedystrybucjęobrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE). (Energa)

Komentarze