• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Enea: uruchomiono najnowocześniejszą Centralną Dyspozycję Mocy

Fot. Enea
Fot. Enea

Centralna Dyspozycja Mocy (CDM) to jedna z najnowszych inwestycji Enei Operator. Od teraz należąca do firmy sieć wysokiego napięcia będzie sterowana z jednego miejsca. Taka organizacja  służb ruchu umożliwi elastyczne, szybkie i kompleksowe reagowanie na wydarzenia występujące w całej sieci 110 kV należącej do Enei Operator.  Inwestycja przyczyni się do zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej do Klientów. Zastosowane w CDM systemy informatyczne oparte są na polskich rozwiązaniach.

Centralna Dyspozycja Mocy to miejsce skupiające zarządzanie ruchem w sieci wysokiego napięcia. W przypadku Enei Operator, zadaniem CDM będzie prowadzenie ruchu w sieci 110 kV w północno-zachodniej Polsce. CDM będzie m.in. lokalizować i likwidować zakłócenia oraz awarie w sieci wysokiego napięcia. Do jej zadań należy również koordynowanie bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych sieci wysokiego napięcia. CDM znajduje się w Poznaniu, w głównej siedzibie Enei Operator.

,,Centralna Dyspozycja Mocy, którą właśnie uruchomiliśmy, to bardzo nowoczesna jednostka. Zastosowane w niej rozwiązania informatyczne pochodzą z polskich firm. Możliwości systemów informatycznych do zarządzania pracą sieci nie ustępują, a może nawet przewyższają, systemy użytkowane w innych krajach" powiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Zobacz także: Enea zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Wielkopolski

CDM będzie w Enei Operator nadrzędną jednostką ruchową, a jej zadaniem ma być również bilansowanie mocy oraz zarządzanie generacją jednostek wytwórczych (Odnawialnych Źródeł Energii) przyłączonych do sieci wysokiego i średniego napięcia, współpraca z Operatorem Systemu Przesyłowego i innymi Operatorami Systemu Dystrybucyjnego, a także ze służbami energetycznymi Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego.

,,Dzięki takiej organizacji służb będziemy mogli sterować z jednego miejsca przepływami energii elektrycznej w całej Enei Operator. To z kolei pozwoli na szybszą i kompleksową  reakcję na wszelkie zakłócenia występujące w sieci wysokiego napięcia. Będziemy mogli także bardziej elastycznie planować prace eksploatacyjne i modernizacyjne na sieci 110 kV, aby zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej do naszych Klientów" – dodał Marek Szymankiewicz, wiceprezes Enei Operator ds. infrastruktury sieciowej.

W nowej organizacji służb ruchu Enei Operator poza CDM pracą urządzeń elektroenergetycznych zarządzać będą również Oddziałowe Dyspozycje Stacji (ODS) oraz Regionalne Dyspozycji Mocy (RDM) w zakresie sieci średniego i niskiego napięcia. Taka struktura służb ruchu jest odpowiedzią spółki na ciągły rozwój sieci dystrybucyjnej oraz generacji rozproszonej przyłączanej do sieci a także na rosnące wymagania naszych Klientów.

Komentarze