Reklama

Elektroenergetyka

Enea otrzyma 250 mln zł dofinansowania ze środków UE

  • Pojazd z działkiem przeciwlotniczym Iran
    Pojazd z działkiem przeciwlotniczym Iran

28 grudnia br. Enea Operator podpisała z Ministerstwem Energii pierwsze trzy umowy na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. Wartość projektów to ponad 67 mln zł. Pozyskane środki w wysokości prawie 37 mln zł przeznaczone zostaną na rozwój sieci dystrybucyjnej, zwiększenie dostępnych mocy przyłączeniowych, między innymi dla wytwórców OZE oraz Prosumentów a także wzrost bezpieczeństwa energetycznego.

Jeszcze do końca 2016 roku Enea Operator podpisze kolejne 3 umowy o dofinansowanie w ramach działania: Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i gazu. Wartość projektów zgłoszonych w ramach tego obszaru to niemal 50 mln zł, z czego ponad 33 mln zł stanowić będą fundusze unijne.

W pierwszym półroczu przyszłego roku planowane jest podpisanie następnych 18 umów na dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Pozyskane środki zostaną przeznaczone na budowę oraz przebudowę sieci umożliwiających przyłączanie wytwórców energii z OZE a także rozwój i wdrażanie automatyzacji systemów dystrybucji na średnim i niskim napięciu. Łączna wartość 18 projektów to niespełna 300 mln zł. Dofinansowanie będzie oscylowało na poziomie 60 proc.

– Projekty, o dofinansowanie, których się staramy, są różnorodne. Dzięki tym przedsięwzięciom spółka zwiększy potencjał przyłączania dużych źródeł OZE do sieci wysokiego napięcia. Wzrosną także możliwości przyłączania dla źródeł rozproszonych, Prosumentów, którzy wprowadzają energię elektryczną do sieci niższych napięć. Poprzez wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, zwiększy się także bezpieczeństwo energetyczne i niezawodność dostaw energii elektrycznej do mieszkańców oraz przedsiębiorców z naszego obszaru działania. Rozwój naszej infrastruktury pozwoli na powstawanie nowych, lokalnych inicjatyw – powiedział Marek Szymankiewicz, wiceprezes Enei Operator ds. Infrastruktury Sieciowej.

– Inwestujemy rocznie około miliarda złotych w sieć dystrybucyjną. Potrzeby jednakże w dalszym ciągu są duże, dlatego też w październiku tego roku złożyliśmy w Ministerstwie Energii wnioski o rozszerzenie Listy Projektów Strategicznych o kolejne 17 projektów – dodał wiceprezes Szymankiewicz.

Niezależnie od udziału w programach wsparcia realizowanych na poziomie krajowym, Enea Operator zabiega również o dofinansowanie swoich projektów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych województw na terenie swojego działania.

Zobacz także: Elektrownia Opole: Trwają przygotowania do próby wodnej kotła nr 5

Zobacz także: UE wesprze rozwój polskiej energetyki. "Podpisano stosowne umowy"

Reklama

Komentarze

    Reklama