• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Enea opublikowała raport działalności spółki za 2016 r.

Fot. Enea
Fot. Enea

Grupa Enea opublikowała szósty już raport zrównoważonego rozwoju, który po raz kolejny dostępny jest w interaktywnej wersji elektronicznej.  

Raport opisuje, podejmowane na przestrzeni 2016 roku, działania i inicjatywy, które wynikają z celów strategicznych Grupy Enea. Czytelnicy mogą zapoznać się m.in. z danymi dotyczącymi inwestycji zmniejszających wpływ na środowisko oraz wskaźnikami mówiącymi o skali i charakterze tego wpływu. Dokument prezentuje informacje mówiące o potencjale Grupy Enea w perspektywie relacji pracodawca-pracownicy, omawia m.in. zakres i charakter wdrażanych zmian systemowych, które będą miały bezpośrednie przełożenie na jakość obsługi i poziom satysfakcji klientów.

Interaktywna forma umożliwia samodzielne zestawianie dowolnych grup danych, ich analizowanie i porównywanie oraz czytanie na wiele sposobów. Taka forma to większy dostęp i łatwość wyszukiwania informacji, wynika również z proekologicznego podejścia do publikacji.

Zobacz także: Enea: wzrost wyników w I kwartale 2017

„Jesteśmy stabilnym, silnym koncernem surowcowo-energetycznym, ale to świadome podejście do naszej roli, jako dostawcy produktów i usług pierwszej potrzeby oraz świadomość wpływu naszych działań na otoczenie i rozwój gospodarczy kraju, czyni nas nowoczesną firmą” – podkreśla Mirosław Kowalik, prezes Enei -  „Naszą działalność prowadzimy odpowiedzialnie, chcemy się rozwijać w sposób systematyczny, innowacyjny i zrównoważony – to są nasze cele i obietnica dla naszych Partnerów społecznych i biznesowych” – dodaje prezes Kowalik.

Raport opisuje działalność 13 spółek Grupy.  W jego tworzenie włączyli się specjaliści z różnorodnych obszarów działalności. Został przygotowany zgodnie z najnowszymi standardami raportowania danych pozafinansowych GRI G4.

Już trzeci raz, równolegle z publikacją raportu zrównoważonego rozwoju Grupy za 2016 rok, Enea publikuje - w marketingowej odsłonie - raport roczny Grupy za 2016 rok, który został ogłoszony, zgodnie z prawem, pod koniec marca.

Z raportem można się zapoznać na interaktywnej platformie http://raportcsr.enea.pl/2016/pl  

Komentarze