Reklama

Elektroenergetyka

Enea inwestuje prawie 130 mln zł w zachodniopomorskim

  • Fot. kremlin.ru

Enea Operator rozwija i modernizuje swoją sieć elektroenergetyczną w okolicach Szczecina i innych rejonach województwa zachodniopomorskiego. Firma realizuje obecnie swoją największą inwestycję sieciową, której wartość przekracza 129,5 mln zł. W ostaniem czasie zakończone zostały kolejne strategiczne zadania inwestycyjne. To kolejny duży krok zwiększający bezpieczeństwo energetyczne w województwie zachodniopomorskim.

Najważniejszą ze zrealizowanych inwestycji jest gruntowna modernizacja linii napowietrznej wysokiego napięcia relacji Drawski Młyn – Dobiegniew. 26-kilometrowy odcinek jest częścią dużej inwestycji, która w większości przebiegać będzie przez województwo zachodniopomorskie. Zrealizowany etap inwestycji polegał na przebudowie tego odcinka sieci do parametrów linii dwutorowej o przekroju przewodów 240 mmoraz dostosowaniu go do temperatury pracy przewodów 80°C. Do takiej samej temperatury pracy dostosowany został również prawie 4,5-kilometrowy, jednotorowy odcinek wyprowadzenia ze stacji transformatorowej 110/15 kV Dobiegniew. Odbiory prac budowlanych obu odcinków, których wykonawcą jest firma ELFEKO, zostały wykonane w lipcu i sierpniu tego roku. Na przebudowę całej linii wysokiego napięcia relacji Morzyczyn – Drawski Młyn, o długości ponad 137 km, Enea Operator wyda łącznie ponad 129,5 mln złotych.To największa inwestycja sieciowa spółki, a jej zakończenie planowane jest na 2019 roku.

 

Linie wysokiego napięcia relacji Dolna Odra – Widuchowa – Chojna (łącznie prawie 33 km) zostały dostosowane do temperatury pracy przewodów 80°C. Zakres prac obejmował również regulację tzw. zwisów i naprężeń w sekcjach oraz skablowanie wszystkich linii napowietrznych średniego oraz niskiego napięcia, krzyżujących się z przebudowywanymi liniami napowietrznymi 110 kV. Wykonawcą inwestycji, które odebrane zostały na przełomie września i października, jest konsorcjum firm ZPUE ENMOC oraz ENERGOTELPROJEKT. Skutkiem realizacji inwestycji, o wartości prawie 2 mln zł, jest zwiększenie możliwości wyprowadzeń mocy z Elektrowni Dolna Odra.

 

Dostosowanie linii napowietrznych wysokiego napięcia 110 kV relacji Morzyczyn - Maszewo oraz Gryfice - Trzebiatów do temperatury pracy przewodów 80°C, wykonała firma ELTEL Networks Olsztyn. Przebudowane linie mają odpowiednio: 6,6 km i 17,8 km. Prace obejmowały regulację zwisów na liniach, wymianę słupów wysokiego napięcia oraz skablowanie odcinków linii średniego napięcia, krzyżujących się z przebudowywanymi liniami napowietrznymi 110 kV. Odcinek Morzyczyn - Maszewo odebrany został w marcu, natomiast Gryfice - Trzebiatów w czerwcu tego roku. Zakończenie prac budowlanych w zakresie średniego napięcia planowane jest do połowy listopada. Łączny koszt przebudowy linii to prawie 3,7 mln zł.

 

W województwie zachodniopomorskim w pierwszej połowie grudnia uroczyście otwarte zostaną również cztery Główne Punkty Zasilające, które znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w regionie.

 

Zobacz także: Enea innowacyjnym koncernem surowcowo-energetycznym? "Zmiany w Grupie"

Komentarze