Reklama

Elektromobilność

Wystartowała kampania elektromobilni.pl

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Liderzy elektromobilności w Polsce łączą siły i wspólnie uruchamiają jedną z najbardziej kompleksowych inicjatyw edukacyjnych w Europie. Celem kampanii elektromobilni.pl jest wzrost świadomości społecznej w zakresie zeroemisyjnych technologii w transporcie.

Edukacja jest kluczowa dla rozwoju elektromobilności. 98 proc. kierowców samochodów konwencjonalnych w Polsce przyznaje, że stan ich wiedzy nie pozwoliłby na podjęcie decyzji o zamianie pojazdu na elektryczny. Tymczasem, jak dowodzą przykłady innych państw, 9 na 10 kierowców EV w Europie jest zadowolonych ze swojego wyboru, a każdy z nich przekonuje trzy kolejne osoby do elektromobilności. Dlatego kilkadziesiąt podmiotów i instytucji aktywnych w obszarze zrównoważonego transportu postanowiło działać. Pod egidą Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) i Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu (KOZK) uruchamiają kampanię, która ma budować świadomość społeczną i edukować w zakresie zerowej emisji w transporcie.

- Zeroemisyjna transformacja w sektorze transportu wymaga zmiany nawyków mobilnościowych Polaków. To rola nie tylko administracji publicznej, ale również wszystkich pozostałych interesariuszy tego rynku, w tym sektora biznesu. Aby osiągnąć sukces w tej dziedzinie, niezwykle ważne jest podjęcie zakrojonych na szeroką skalę działań edukacyjnych. To właśnie one stanowią nadrzędny cel kampanii społecznej elektromobilni.pl – mówi Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

Podczas oficjalnej inauguracji kampanii w dniu 27 października br., Minister podkreślił także, że elektromobilni.pl to jedna z najbardziej kompleksowych inicjatyw edukacyjnych w Europie.

Liderzy sektora, pod egidą KOZK i PSPA, połączyli siły w ramach jednego projektu, by wspólnie rozwijać elektromobilność. Odbędzie się to z korzyścią dla społeczeństwa, gospodarki i klimatu – dodał Minister Michał Kurtyka.

- Nadrzędnym celem kampanii jest edukacja, przekazywanie wiedzy w zakresie zrównoważonego transportu w Polsce, który bezpośrednio wpływa na ochronę klimatu i zdrowie społeczeństwa. Podnosi również jakość i poziom życia ludzi oraz jest znaczącym impulsem dla rozwoju gospodarki - powiedziała Agnieszka Ragin, Zastępca Dyrektora ds. Zmian Klimatu i Współpracy Międzynarodowej Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, a także Kierownik Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu.

Narzędzia kampanii

Centralnym elementem kampanii jest serwis elektromobilni.pl, stanowiący obszerną bazę wiedzy na temat elektromobilności oraz oferujący nowoczesne i interaktywne kalkulatory i porównywarki, uławiające zakup i użytkowanie samochodów elektrycznych, w tym m.in. mapa stacji ładowania, katalog EV, porównywarka taryfowa i całkowitych kosztów eksploatacji, kalkulatory kosztów podróży, ładowania czy emisji CO2.

- To wiodące źródło informacji na temat elektromobilności w Polsce, które dostarcza wiedzę i narzędzia, niezbędne do podejmowania świadomych decyzji o zamianie pojazdu na elektryczny, teraz lub w przyszłości. W serwisie docelowo znajdzie się 12 narzędzi ułatwiających podjęcie odpowiedzialnej decyzji o przejściu na elektromobilność - mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

W ramach kampanii uruchomiony zostanie także program Elektromobilna Polska, skierowany do miast, miejsc, instytucji i firm przyjaznych elektromobilności.

- Każdy podmiot będzie mógł włączyć się w kampanię i zostać jej ambasadorem. Powstanie wirtualna mapa prezentująca miejsca przyjazne elektromobilności, a uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w wiedzę i objęci programem szkoleń. Naszym celem są tysiące takich miejsc w Polsce - mówi dr Alicja Pawłowska – Piorun, p.o. Kierownik Zakładu Niskoemisyjnego Transportu KOZK.

Organizatorzy uruchomią także pierwszy w Polsce klub posiadaczy i użytkowników EV.

- Kierowcy samochodów elektrycznych mają wiedzę i praktyczne doświadczenia. Uważamy, że ta praktyka powinna mieć wpływ na kierunki rozwoju elektromobilności w Polsce. Dlatego w ramach Klubu uruchomimy badania i będziemy zachęcać do wypełniania ankiet, ważnych dla całego sektora. Uwzględnimy je przy realizacji projektów, komunikacji z branżą czy dialogu z administracją publiczną – powiedział Maciej Mazur z PSPA. W zamian za aktywność w ramach Klubu, użytkownicy otrzymają m.in. zniżki na usługi ładowania – 5, 7, a nawet 10% rabatu w ramach w największej sieci w Polsce (GreenWay). Stopniowo będą także wprowadzane inne korzyści. W ramach kampanii przewidziane są także działania informacyjne, w tym współpraca z mediami, obejmująca zestaw wielu projektów, skierowanych do różnych grup docelowych, których będzie jest propagowanie wiedzy o elektromobilności.

PSPA/mat. prasowe

  • PSPA
Reklama

Komentarze

    Reklama