URE wyznaczył operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania

26 marca 2021, 17:14
840_472_matched__phhd3t_electriccar7345741920
Fot. Pixabay
Energetyka24
Energetyka24

8 miast w Polsce ma już operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania, wyznaczonych przez Prezesa URE. Już wkrótce mieszkańcy Płocka, Olsztyna, Gorzowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy, Gdyni, Poznania, Koszalina i Lublina będą mogli korzystać z ich usług.

Wyznaczenie operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania oznacza, że stacje te będą sukcesywnie budowane i oddawane do publicznego użytku. Dotychczas były one budowane wyłącznie na zasadach komercyjnych. Aby zwiększyć liczbę i dostępność punktów ładowania w dużych miastach ustawodawca nałożył na gminy obowiązki mające sprzyjać rozwojowi i zwiększeniu dostępności tych usług. Dzięki wsparciu rozwoju rynku i infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych ma wzrosnąć zainteresowanie konsumentów pojazdami napędzanymi energią elektryczną.

Zgodnie z przepisami ustawy o elektromobilności, jeśli w danej gminie nie została osiągnięta minimalna – wskazana w ustawie - liczba punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania, to gmina ma obowiązek opracować plan budowy dodatkowych stacji. Buduje je operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD), a Prezes URE decyzją administracyjną wyznacza dla tych stacji przedsiębiorstwo energetyczne, które będzie pełnić funkcję operatora ogólnodostępnej stacji ładowania oraz dostawcy usług ładowania. Obecnie większość takich stacji jest w trakcie planowania lub budowy.

image

 

Firmy Enea, Energa Obrót i PGE Obrót jako pierwsze zostały wyznaczone przez Prezesa URE do pełnienia funkcji operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawców usług ładowania.

Lista ta będzie sukcesywnie rozszerzana, w miarę składania przez organy wykonawcze gmin (wójt burmistrz, prezydenta miasta) odpowiednich wniosków do Prezesa URE. Aktualnie regulator rozpatruje kolejne wnioski od 14 gmin o wyznaczenie przedsiębiorstwa energetycznego do pełnienia funkcji operatora ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy tych usług.

Operatorzy ogólnodostępnych stacji ładowania są odpowiedzialni za:
•    zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnych stacji ładowania
•    spełnianie przez stacje ładowania wymagań technicznych,
•    wyposażenie stacji w oprogramowanie pozwalające na podłączenie i ładowanie pojazdu elektrycznego,
•    przekazywanie danych do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych o dostępności punktu ładowania i cenie za usługę ładowania,
•    wyposażenie stacji w system pomiarowy umożliwiający pomiar zużycia energii elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do systemu zarządzania stacji,
•    zawarcie umowy dystrybucyjnej z OSD na potrzeby funkcjonowania stacji ładowania oraz świadczenie usług ładowania.

Co ciekawe i warte podkreślenia, dostarczanie energii elektrycznej w stacji ładowania do zainstalowanych w niej punktów ładowania nie stanowi dystrybucji energii elektrycznej, a ładowanie w punkcie ładowania nie stanowi sprzedaży energii elektrycznej. Rozbudowa infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i tankowania CNG/LNG wpisuje się w działania mające na celu rozwój elektromobilności oraz upowszechnianie stosowania paliw alternatywnych (m.in. LNG i CNG) w sektorze transportowym w Polsce.

URE/mat. prasowe

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 2
autor komentarza
poniedziałek, 29 marca 2021, 16:07

Dobrze rozumiem - każda gmina w Polsce ma obowiązek mieć punkty ładowania? Bez względu na zapotrzebowanie, sens, infrastrukturę, koszty? Podobnie jak w latach 50-tych każdy chłop w Chinach miał mieć dymarkę?

Naiwny
sobota, 27 marca 2021, 15:29

Rychło w czas - taka decyzja powinna zapaść bezpośrednio po ogłoszeniu 4 lata temu przez Morawieckiego programu milionów samochodów elektrycznych w Polsce już w 2021-22r. Może dziś naiwny Kowalski który kupił taki pojazd miałby szansę zatankowania go poza własnym obejściem. Przy okazji pozdrowienia dla p. Emilewicz - odpowiedzialnej przez kilka lat za wprowadzenie w życie zapowiedzi Pana Premiera.

Tweets Energetyka24