Reklama

Elektromobilność

Rząd zajmie się przepisami dot. hulajnóg elektrycznych

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Chodzi m.in. o przepisy dotyczące poruszania się hulajnóg elektrycznych. Zgodnie z propozycją hulajnogą elektryczną będzie można jeździć po drodze dla rowerów, z prędkością nie większą niż 20 km/h.

Zgodnie z projektem, którym we wtorek zajmie się rząd, podstawową częścią drogi do poruszania się przez kierującego hulajnogą elektryczną jest droga dla rowerów lub pas ruchu dla rowerów. Regulacja określa również prędkość dopuszczalną dla hulajnogi elektrycznej, która wynosi 20 km/h.

W projekcie rozszerzono również obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, przejeżdżającego przez drogę dla rowerów poza jezdnią wobec jadących hulajnogą elektryczną, urządzeniem transportu osobistego oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, projektowane przepisy dotyczą poruszania się m.in. hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego: deskorolek elektrycznych, czy elektrycznych urządzeń samopoziomujące oraz urządzeń wspomagających ruch, do których zaliczono: rolki, wrotki, deskorolki oraz hulajnogi napędzane siłą mięśni. Proponowane rozwiązania wskazują sposób poruszania się zarówno po drogach publicznych, jak i w strefach zamieszkania, czy w strefach ruchu.

Regulują m.in. dopuszczalną prędkość wskazanych wyżej urządzeń, uprawnień do kierowania oraz minimalny wiek osób poruszających się takimi urządzeniami.

Zmiany mają doprowadzić do ograniczenia ruchu hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego na chodnikach i drogach dla pieszych, a tym samym poprawić bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierujących wspomnianymi pojazdami.

Zgodnie z projektowanymi zmianami, droga przeznaczona jest także do ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jak m.in. rolki, wrotki, czy deskorolki, zaś osoba poruszająca się takimi urządzeniami będzie traktowana jako uczestnik ruchu drogowego.

Z kolei w myśl nowych przepisów pieszym będzie również osoba prowadząca, ciągnąca lub pchającą hulajnogę elektryczną lub urządzenie transportu osobistego.

Zgodnie z projektowaną regulacją urządzenie wspomagające ruch może być napędzane wyłącznie siłą mięśni osoby poruszającej się tym urządzeniem. Urządzenie takie - w myśl przepisów ustawy - nie będzie pojazdem.

W projekcie z definicji pojazdu silnikowego wyłączono rower, wózek rowerowy, hulajnogę elektryczną, urządzenie transportu osobistego oraz wózek inwalidzki. Zgodnie z projektem hulajnoga elektryczna jest przeznaczona do poruszania się wyłącznie przez kierującego. Przepis nie dopuszcza więc poruszania się hulajnogą więcej niż jednej osoby.

Zdefiniowano również, czym jest urządzenie transportu osobistego, co ma dać możliwość ustalenia zasad ruchu drogowego również dla urządzeń, do których zalicza się m.in. deskorolki elektryczne. Również w tym przypadku z urządzenia takiego może korzystać wyłącznie osoba nim kierująca.

image

 

W projekcie nie przewidziano również możliwości stosowania innych rodzajów napędu dla hulajnogi elektrycznej i urządzenia transportu osobistego niż elektryczny, co uzasadniono potrzebą ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.

Projekt dopuszcza na ruch urządzeń wspomagających ruch, hulajnóg elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego na drodze dla rowerów, zaś pieszy poruszający się po takiej drodze będzie obowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się przy użyciu takich urządzeń.

Z kolei w strefie zamieszkania pieszy będzie miał pierwszeństwo zarówno przed pojazdem, jak i osobą poruszającą się przy użyciu wskazanych wyżej urządzeń.

Zgodnie z nowymi przepisami poruszający się urządzeniem wspomagającego ruch ma obowiązek korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Wyboru odpowiedniej części drogi dokona osoba poruszająca się takim urządzeniami.

Kierujący rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osoby poruszające się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch poruszają się po drodze dla rowerów na jednakowych zasadach.

Ponadto korzystanie z chodnika albo drogi dla pieszych przez osobę poruszającą przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest dozwolone z zachowaniem szczególnej ostrożności. Konieczne jest dostosowanie prędkości poruszania się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch w taki sposób, aby prędkość ta była zbliżona do prędkości ruchu pieszego. Ponadto osoba ta jest obowiązana ustąpić pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama