• Partner główny
    Logo Orlen

Elektromobilność

NFOŚiGW pomoże gminom wiejskim w zakupach autobusów elektrycznych

Fot. Pixabay

NFOŚiGW ogłosił, że w ramach programu „Kangur” przeznaczy 60 mln zł na wsparcie gmin wiejskich w zakupie elektrycznych autobusów szkolnych i infrastruktury do ich ładowania. Nowy nabór wniosków w ramach programu „Kangur” ruszył 1 czerwca 2020 r. Beneficjenci - gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie mogą skorzystać z dofinansowania w formie dotacji bądź pożyczki.

Budżet na realizację programu wynosi do 60 mln zł. Dla bezzwrotnych form dofinansowania przewidziano kwotę do 40 mln zł, natomiast dla zwrotnych form dofinansowania  – do 20 mln zł. Gminy mogą liczyć na wsparcie zakupu nowych, elektrycznych autobusów szkolnych, modernizacji lub budowy infrastruktury ładowania, jak również przeszkolenie kierowców w zakresie obsługi nowych pojazdów.

Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść maksymalnie do 95% kosztów kwalifikowanych. Wysokość wsparcia jest zależna od wielkości gminy oraz wysokości dochodów na jednego mieszkańca. W przypadku pożyczki dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż różnicę pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dofinansowaniem w formie dotacji udzielonym na to przedsięwzięcie.

Jak powiedział minister klimatu Michał Kurtyka, program „Kangur” wpisuje się działania mające na celu zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza na polskich wsiach i w mniejszych miejscowościach.

Pilotażowy nabór wniosków w ramach „Kangura” zakończył się 20 sierpnia 2019 r. Jego efektem jest zawarcie umów z czterema gminami – Gręboszów, Bobowa, Bielany i Godzianów – na łączną kwotę dofinansowania ponad 9,4 mln zł, z czego dotacje stanowią ponad 8,2 mln zł. Dostawy wynikające z ogłoszonych przetargów są stopniowo realizowane. Przykładowo, Gmina Godzianów w województwie łódzkim wybrała ofertę Solarisa. Oprócz producenta z Bolechowa, elektryczne autobusy zamierza wprowadzić do oferty również Rafako. Taką funkcję będzie mógł pełnić jeden z wariantów zaprezentowanego w pod koniec 2018 r. modelu E-bus. Pojazd zapewni zasięg ok. 140 km na jednym ładowaniu.

„Zeroemisyjny transport powinien rozwijać się również poza obszarami miejskimi, zwłaszcza że problem smogu w mniejszych miejscowościach jest bardzo poważny. Ponadto, dopłaty do zakupu elektrycznych autobusów szkolnych będą stanowić impuls dla polskiej gospodarki, gdyż pojazdy tego typu są lub niedługo będą oferowane przez krajowych producentów. W ślad za dofinansowaniem e-busów powinno nastąpić jak najszybsze ogłoszenie wsparcia rynku elektromobilności w pozostałych sektorach” – powiedział Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA)”.

Elektryczne autobusy szkolne szczególnie zyskują na popularności w Stanach Zjednoczonych. W sierpniu 2019 r. koncern energetyczny Dominion Energy ogłosił projekt, w ramach którego na drogach pojawi się 1 050 zeroemisyjnych autobusów szkolnych do 2025 r. To największa inicjatywa tego typu realizowana w USA. 

Do 2030 r. wszystkie autobusy szkolne na obszarze działania Dominion Energy w stanie Wirginia mają posiadać napęd elektryczny. Jak informuje koncern, zastąpienie jednego busa z napędem Diesla modelem zeroemisyjnym, przynosi podobnie pozytywne skutki, co usunięcie z dróg ponad pięciu samochodów. Do 2025 r. program ma zapewnić rezultaty ekologiczne równoważne z usunięciem z dróg ponad 5 000 samochodów. 

Szkolne autobusy elektryczne wdrażane w ramach projektu Dominion Energy przynoszą pozytywne skutki zarówno dla systemu elektroenergetycznego, jak i dla środowiska. Dzięki technologii V2G pojazdy mogą służyć jako mobilne magazyny energii. 1050 autobusów elektrycznych będzie w stanie zasilić ponad 10 000 gospodarstw domowych. Elektrobusy są cichsze i bezpieczniejsze niż pojazdy konwencjonalne. Co więcej, zapewniają znaczną redukcję kosztów utrzymania i eksploatacji (o 60% wg danych Dominion Energy). Autobusy elektryczne cechują się lokalną zeroemisyjnością. Nie generują ani dwutlenku węgla, ani szkodliwych substancji przyczyniających się do powstawania zjawiska smogu: pyłów, tlenków azotu oraz tlenków siarki.

Na początku stycznia 2020 r. ok. 1% autobusów elektrycznych w USA była wyposażona w napęd elektryczny, jednak ten udział systematycznie się zwiększa. Według obliczeń brytyjskiej firmy doradczej IDTechX, do 2029 r. wartość globalnego rynku elektrycznych autobusów szkolnych wzrośnie do 6,9 mld dolarów. (PSPA)

Komentarze