• Partner główny
    Logo Orlen

Elektromobilność

ME zaprasza do konsultacji rozporządzenia ws. NFT

Fot. Ministerstwo Energii
Fot. Ministerstwo Energii

Ministerstwo Energii rozpoczyna proces konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (NFT). Termin zgłaszania uwag upływa 25 lutego 2019 r.

Projekt rozporządzenia określa zasady udzielania finansowego wsparcia ze środków Funduszu oraz zasady rozliczania przekazanych środków. W projekcie również zaproponowano katalog kosztów kwalifikowanych, intensywność wsparcia oraz maksymalne kwoty dla wszystkich działań jakie zostały wymienione w ustawie ustanawiającej Fundusz.  

Środki z Funduszu są znaczącym wsparciem dla rozwoju elektromobilności w Polsce i kolejnym krokiem, który ma przybliżyć Polskę do osiągnięcia celów założonych w dokumentach rządowych takich jak Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz Planie rozwoju elektromobilności. Zakres projektów, które będą mogły otrzymać dofinansowanie, jest bardzo szeroki. Będą to m.in. producenci środków transportu, samorządy inwestujące w czysty transport publiczny, wytwórcy biokomponentów, jak i podmioty planujące zakup nowych pojazdów. Fundusz będzie również wspierać promocję i edukację w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

Uwagi do projektu można zgłaszać w terminie do 25 lutego br. na adres: ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa oraz e-mail: http://[email protected]

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji z zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. (me)

Komentarze