Reklama

Elektromobilność

ME uczestniczyło w posiedzeniu międzynarodowego partnerstwa na rzecz wodoru i ogniw paliwowych w gospodarce

Fot. www.me.gov.pl
Fot. www.me.gov.pl

10 kwietnia 2019 roku w Wiedniu odbyło się spotkanie przedstawicieli KE i delegatów państw członkowskich międzynarodowego partnerstwa na rzecz wodoru i ogniw paliwowych w gospodarce (IPHE). W wydarzeniu wziął udział Szymon Byliński, dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii w Ministerstwie Energii.

Głównym celem prowadzonych działań w ramach tej inicjatywy jest przyspieszenie rozwoju i wdrażania technologii wodorowych, w tym umożliwienie globalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także uzyskanie korzyści środowiskowych i ekonomicznych związanych z rozwojem innowacyjnych technologii opartych o wodór i ogniwa paliwowe. W ramach odbywającego się Forum omówione zostały kierunki rozwoju tych obszarów oraz zaprezentowane zostały spostrzeżenia wiodących firm w zakresie dostarczania i wdrażaniach technologii. 

Ponadto odbyło się 31. posiedzenie Komitetu Sterującego IPHE. Jego tematyką była realizacja postanowień porozumienia w sprawie technologii wodorowych z 23 października 2018 roku z Tokio. Polska jest sygnatariuszem tzw. deklaracji wodorowej. 

Udział w posiedzeniu grupy i współpraca w ramach realizacji założeń związanych z innowacyjnymi technologiami opartymi o wodór i ogniwa paliwowe daje Polsce nie tylko możliwość wzmocnienia pozycji na globalnym rynku energetycznym, lecz także przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju. (ME)

Komentarze