• Partner główny
    Logo Orlen

Elektromobilność

Jak dobrze opracować analizę dotycząca elektromobilności w polskich miastach. Podręcznik dla samorządów

Fot.: commons.wikimedia.org
Fot.: commons.wikimedia.org

Praktyczny przewodnik jest nieocenioną pozycją dla jednostek samorządu terytorialnego, które na podstawie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. zostały zobowiązane do sporządzania co 36 miesięcy analizy kosztów i korzyści związanych z korzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych.

Jego celem jest przedstawienie metodyki opracowywania i zawartość ramową takiej analizy, aby uwzględniała ona nie tylko zakres treści wymagany zapisami ustawy, ale również wykazywała podejście scenariuszowe – konieczność obliczenia ewentualnej luki finansowej i niezbędnej wysokości wsparcia z programów UE lub programów krajowych wymaganych dla zapewnienia warunków do realizacji obowiązków wynikających z ustawy o elektromobilności oraz analizę możliwości otrzymania wymaganych środków z dostępnych instrumentów finansowych.

Podręcznik można znaleć pod tym linkiem.

MZ / IGKM

Komentarze