Reklama

Elektroenergetyka

Zdobądź tytuł fabryki przyszłości

Fot. PPP
Fot. PPP

Pandemia COVID-19 zdecydowanie przyśpieszyła proces cyfryzacji polskich firm – według raportu „Smart Industry Polska”, dla 70 proc. przedsiębiorstw była to główna przyczyna digitalizacji. Zmieniły się także motywy uruchomienia procesu. Przed rokiem 2020 głównymi przyczynami wprowadzania cyfrowej transformacji były zmniejszanie kosztów i wzrost produktywności, dzisiaj przedsiębiorcy coraz częściej zwracają uwagę na poprawę zwinności operacyjnej w firmie i łańcuchu dostaw.

Firmy, które w ostatnich dwóch latach wprowadziły rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0 mogą zaprezentować swoje wdrożenia w konkursie Platformy Przemysłu Przyszłości i zdobyć tytuł Fabryki Przyszłości. Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk w transformacji cyfrowej oraz inspirowanie i wspieranie przedsiębiorstw we wprowadzaniu nowoczesnych systemów i elastycznej organizacji.

Jak podkreśla członek zarządu PPP, Dawid Solak inicjatywa ma pomóc w przełamywaniu barier utrudniających rozwój firm w kierunku przemysłu 4.0 – Badania pokazują, że przed transformacją cyfrową powstrzymuje przedsiębiorców brak wiedzy o procesie, wymaganiach jakie się z nim wiążą czy źródłach finansowania zmian. Liczymy, że nasz konkurs przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat transformacji, a przykłady udanych wdrożeń zachęcą kolejne firmy do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań.

Zasady konkursu

W rywalizacji mogą wziąć udział małe, średnie i duże firmy, w których projekt cyfryzacyjny przeprowadzony w ostatnich dwóch latach przyniósł wymierne korzyści. Zgłoszenia zostaną ocenione pod kątem postępów we wdrażaniu nowych rozwiązań. W badaniu stopnia dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw eksperci wykorzystają metodykę ADvanced MAnufacturing analizującą siedem obszarów transformacji.

Organizatorzy przyjmują zgłoszenia w portalu Przemysł Przyszłości https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/fabryka-przyszlosci/, gdzie zainteresowani znajdą szczegóły przedsięwzięcia. Nagrodą jest tytuł lub nominacja do tytułu Fabryki Przyszłości. Przyznane mogą zostać także nagrody specjalne i wyróżnienia, a laureaci będą uprawnieni do oznakowania nagrodzonego zakładu oraz umieszczenia w materiałach promocyjnych obok nazwy i loga swojej firmy loga konkursu. Zwycięzcy mogą liczyć na promocję m.in. w branżowym magazynie Przemysł Przyszłości czy podczas debat i konferencji. Polskie Fabryki Przyszłości poznamy w grudniu.

Smart factory

Termin fabryka przyszłości należy do kluczowych pojęć w dziedzinie przemysłu 4.0 – smart factory łączy świat fizyczny i wirtualne inteligentne wytwarzanie. Wykorzystywane są w niej rozwiązania cyfrowe umożliwiające wysoce elastyczną automatyzację produkcji. Ta pozwala indywidualizować produkty, ale w ramach kosztów zbliżonych do produkcji seryjnej. Podstawą działania inteligentnej fabryki są systemy cyberfizyczne komunikujące się ze sobą za pomocą internetu rzeczy. Ważną częścią procesu jest wymiana danych między produktem, urządzeniami i maszynami na linii produkcyjnej, co w konsekwencji umożliwia zoptymalizowane połączenie łańcucha dostaw i lepszą organizację środowiska produkcyjnego.

Organizator konkursu

Platforma Przemysłu Przyszłości działa na rzecz rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw przez stymulowanie transformacji cyfrowej. Inicjatywa promuje kompetencje cyfrowe, kształtuje świadomość przedsiębiorców na temat pozytywnego wpływu transformacji cyfrowej na sytuację rynkową firm. Swoje działania kieruje do liderów zmian w przedsiębiorstwach, doradców, menadżerów, a także specjalistów oraz pracowników.

PPP/mat. prasowe

Reklama

Komentarze

    Reklama