• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Wsparcie kogeneracji zapewni Polsce skok cywilizacyjny - I Kongres Kogeneracji [RELACJA]

Fot.: Energetyka24.com
Fot.: Energetyka24.com

W Kazimierzu Dolnym zakończył się I Kongres Kogeneracji. Prelegenci dużo uwagi poświęcili wyzwaniom ekologicznym, jakie stoją przed Polską oraz tym jaką rolę w redukcji szkodliwych substancji w generacji prądu i ciepła może odegrać kogeneracja.

„Przed nami ogromne nakłady inwestycyjne związane z dostosowaniem naszych zakładów do wymogów polityki klimatycznej. Wiemy, jednak że przełożą się one przede wszystkim na poprawę jakości powietrza i zdrowia” - już na wstępie ogłosił Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

image
Fot.: Energetyka24.com

 

Piotr Górnik, Prezes Zarządu Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., przybliżył sytuację, w jakiej znajduje się kogeneracja w innych państwach, w których działa Fortum: „Jeżeli chodzi o wsparcie dla kogeneracji, to w Polsce mamy lepszą sytuację niż kraje skandynawskie. W Finlandii nie ma zupełnie wsparcia i elektrociepłownie funkcjonować muszą w komercyjnym otoczeniu. W Szwecji też nie ma wsparcia dla kogeneracji - zakłady mogą liczyć na nie jedynie gdy używana jest biomasa. Podobnie w Norwegii”.

Z drugiej strony Piotr Górnik zwrócił uwagę, że polskie przepisy skierowane są przede wszystkim do małych jednostek wytwórczych na poziomie powiatów. Zaznaczył on, że wsparcie publiczne jest szansą dla tych jednostek na zastąpienie nieefektywnej generacji, wysokosprawną kogeneracją.

Na aspekt współpracy z samorządami w Polsce uwagę zwrócił również Prezes PGNiG TERMIKA Jarosław Głowacki. Jak zaznaczył, właśnie w nich tkwi ogromny potencjał dla branży elektrociepłowniczej. Wskazał również mapę działalności, gdzie PGNiG TERMIKA podejmuje bardzo realne i wyraźne działania inwestycyjne w tej kwestii. Samorządy chcą mieć nowoczesne systemy ciepłownicze dla swoich mieszkańców, systemy likwidujące m.in. niską emisję. A upowszechnienie działań jest m.in. rolą tak silnych i doświadczonych partnerów jak choćby spółka, którą kieruje.

Wizję Fortum i PGNiG Termika potwierdził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek, który stwierdził wręcz, że wsparcie kogeneracji w Polsce zapewni krajowi skok cywilizacyjny w zakresie ciepłownictwa.

Fortum natomiast, podkreślił Piotr Górnik, będzie inwestowało przede wszystkim w duże jednostki, wykorzystujące odpady oraz w zagospodarowanie ciepła odpadowego.

Podobną strategię w Polsce ma Veolia. Anna Kędziora-Szwagrzak, Prezes Zarządu Veolia Energia Łódź S.A., zauważyła, że spółka już teraz wykorzystuje ciepło odpadowe z zakładów VW do zaopatrywania w ciepło Poznania. Jej zdaniem jest to kierunek, w którym podążać będzie w najbliższym czasie reprezentowana przez nią spółka.

Przemysław Kołodziejak, Wiceprezes Zarządu PGE Energia Ciepła S.A., zauważył z kolei, że obecnie około 75% ciepła w kraju powstaje poprzez wykorzystanie węgla. Oznacza to konieczność poniesienia znaczących inwestycji w modernizację i budowę nowych ciepłowni, co z kolei skutkować będzie wzrostem cen ciepła.

image
Fot.: Energetyka24.com

 

Prof. Grzegorz Wielgosiński z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechniki Łódzkiej dodał, że z faktu wytwarzania ciepła z węgla wynika kolejny problem, którym jest wysoka emisja związków rtęci do atmosfery. Konkluzje BAT wymagają natomiast nie tylko redukcję, ale i monitoring poziomu emisji rtęci w największych zakładach. Sam analizator kosztuje natomiast aż 700 tys. PLN. W dalszej kolejności konieczna jest redukcja emisji, a w jednostkach spalających węgiel przekracza ona około dziesięciokrotnie normy zawarte w konkluzjach BAT.

Zdaniem prof. Wielgosińskiego powyższa sytuacja może mieć jednak pozytywny wpływ na gospodarowanie odpadami, ponieważ przyczyni się do ich większego wykorzystania w procesie wytwarzania ciepła.

Jacek Szymczak, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, zwrócił także uwagę na to, że w najbliższym czasie konieczne będzie całkowite przemodelowanie rynku ciepła w Polsce. Jego zdaniem, w perspektywie najbliższych lat obrotowi podlegać będzie „standard cieplny”, a nie GJ.

image
Fot.: Energetyka24.com

 

Tomasz Wilczak, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych PGNiG TERMIKA S.A., w trakcie Kongresu Kogeneracji ogłosił, że w Elektrowni Siekierkowskiej w okolicach 2025-26 roku do użytku oddany zostanie nowy blok gazowy o mocy 500 MW, który będzie głównym źródłem energii w tym zakładzie. Inwestycja na Siekierkach konieczna jest między innymi z uwagi na wysłużenie istniejących bloków węglowych, które już niebawem będą miały pół wieku. Nowy blok ma konsumować około 800 mln metrów sześć gazu rocznie. Zdaniem Wilczaka trwają już rozmowy z Gaz-Systemem w kwestii przyłączenia do sieci gazowej.

Podczas I Kongresu Kogeneracji wręczono również statuetkę „Przyjaciela Kogeneracji”. Otrzymał ją minister Krzysztof Tchórzewski. „Nasze hasło brzmi - Z energią kojarzymy ciepło. Od dziś możemy mówić - Z energią kojarzymy ciepło, a ciepło kojarzymy z ministrem Tchórzewskim” – powiedział w swojej laudacji prof. Waldemar Kamrat.

image
Fot.: Energetyka24.com

 

Komentarze