• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Więcej pieniędzy dla URE? Propozycja senackiej komisji

Fot. Flickr
Fot. Flickr

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w większości pozytywnie zaopiniowała rozpatrywane przez nią części ustawy budżetowej na 2020 r. Komisja zaproponowała poprawkę przewidującą zwiększenie budżetu URE o 2,8 mln zł kosztem Prokuratorii Generalnej.

Komisja pozytywnie zaopiniowała w budżecie państwa na 2020 r. działy: turystyka, energia i gospodarka złożami kopalin, w tym plany finansowe Agencji Rezerw Materiałowych, Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

Pozytywną opinię zyskały też rozdziały dotyczące budżetów Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Patentowego, Głównego Urzędu Miar, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Negatywną opinię komisja wyraziła wobec działu gospodarka oraz wobec budżetu Prokuratorii Generalnej. Komisja przyjęła poprawkę przewidującą zwiększenie budżetu URE o 2,8 mln zł kosztem budżetu Prokuratorii Generalnej.

Pozytywne opinie dostały też plany Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Jak tłumaczył na posiedzeniu komisji zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szrot, Fundusz planuje pierwsze nabycia akcji dopiero w 2021 r. i - jak stwierdził - będą to aktywa około trzech podmiotów.

Zgodnie z procedurami w przypadku ustawy budżetowej zadaniem senackich komisji jest przygotowanie opinii, będących podstawą dalszych prac nad budżetem w Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Źródło:
PAP

Komentarze