Reklama

Elektroenergetyka

Wiceprezes NFOŚiGW dla E24: Chcemy wspierać innowacyjne zmiany w polskiej energetyce

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

O wyzwaniach stojących przed polską energetyką, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań oraz potrzebie komunikacji między światem biznesu i nauki - rozmawialiśmy z Arturem Michalskim, wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jakub Kajmowicz: Jak Pan ocenia ideę organizacji takich wydarzeń, jak przygotowana przez Polską Grupę Energetyczną konferencja naukowa pn. „Polska energetyka w obliczu innowacji”? 

Artur Michalski: NFOŚiGW od lat finansuje energetykę, natomiast same innowacje nieco krócej - warto jednak podkreślić, że zawsze były przez nas brane pod uwagę rozwiązania jak najnowsze, jak najnowocześniejsze, żeby wprowadzać jak najlepsze technologie. 

Organizacja tego typu konferencji to jest zawsze krok do przodu jeśli chodzi o stan wiedzy i świadomości. Są tu między innymi prezesi różnych spółek energetycznych, dzięki temu wprowadzane będą lepsze, nowsze i efektywniejsze rozwiązania. To jest sprawa kluczowa ze względu na to, żebyśmy nie wprowadzali rozwiązań, które już są nieco starsze lub wypierane przez nowsze. Tego typu konferencje zawsze przybliżają takie sprawy. 

A jaką ta konferencja ma wartość dla takiej instytucji jak NFOŚiGW?

Jeśli chodzi o nasz udział jako Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to chcemy pokazać jakie są możliwości finansowania w ramach  naszych programów - zarówno unijnych, jak i przede wszystkim krajowych. To na przykład finansowanie w ramach programu „Sokół”. Dzięki takim wydarzeniom możemy również poszerzać swoją wiedzę dotyczącą zapotrzebowania sektora energetycznego. Dzięki temu, że wysłuchamy osób, które tutaj są i dowiemy się czego im potrzeba, będziemy mogli przygotować jak najlepszą ofertę. 

NFOŚiGW jest instytucją bardzo otwartą na dostosowywanie się do potrzeb potencjalnych partnerów.

Jakie obszary z państwa perspektywy są szczególnie interesujące jeśli chodzi o sektor energii? 

Z punktu widzenia NFOŚiGW najbardziej interesujące są rozwiązania dotyczące zielonej energii, najczystszej. Chcemy, żeby na przykład takie inicjatywy jak geotermia rozwijały się coraz szerzej i były coraz tańsze. Nie wyklucza to również tego, że chcemy wchodzić w technologie tradycyjne, żeby były one jak najmniej emisyjne. To jest konieczność, bo jeszcze pewnie przez jakiś czas będziemy musieli z tych technologii np. węglowych czy ogółem nieodnawialnych, korzystać. Zatem - korzystajmy z nich, ale w jak najlepszy, jak najczystszy sposób. 

Jaka jest kwota, którą NFOŚiGW wygospodarował lub zamierza wygospodarować na te cele?

Sam program Energia Plus to są cztery miliardy złotych na dostosowanie i polepszenie efektywności energetycznej, czyli wprowadzenie jak najlepszych, innowacyjnych rozwiązań. Ciepłownictwo powiatowe to pół miliarda złotych, natomiast program „Sokół” skierowany wyłącznie na innowacyjność, na nowe rozwiązania, również badania i rozwój to środki rzędu dwóch miliardów złotych.

Dziękuję za rozmowę.

Reklama

Komentarze

    Reklama