Reklama

Wiadomości

W Europie wzrasta ubóstwo energetyczne. Problem dotyczy już 42 milionów ludzi

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne
Autor. Canva.com

Kryzys energetyczny wywołany wojną Rosji na Ukrainie zbiera żniwo wśród obywateli UE. Według Eurostatu w 2022 r. 9,3 proc. populacji nie będzie w stanie utrzymać odpowiedniego ciepła w swoich domach.

Reklama

Jeśli przełożymy to na liczby bezwzględne, mowa o 41,6 mln ludzi. W 2021 r. tylko 6,9 proc. populacji nie zdołało dostatecznie się ogrzać. Ubóstwo energetyczne w Europie rośnie w związku z rosnącymi cenami energii - podkreślił Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EESC) podczas trzeciej dorocznej konferencji na ten temat, która odbyła się 19 lipca.

Reklama

Czytaj też

Reklama

EESC, organ UE zrzeszający organizacje społeczeństwa obywatelskiego, grupy pracodawców i związki zawodowe, stwierdził, że środki wprowadzone w czasie kryzysu nie rozwiązały tego problemu, który został zaostrzony przez wojnę Rosji na Ukrainie. "Potrzebujemy nowego porozumienia, nowej umowy popartej silną wolą polityczną, w której wszystkie szczeble sprawowania rządów będą dążyć w tym samym kierunku" - powiedziała Baiba Miltoviča, przewodnicząca sekcji EECS ds. transportu, energii, infrastruktury i społeczeństwa informacyjnego.

REPowerEU

Plan REPowerEU Komisji Europejskiej, przedstawiony w maju ubiegłego roku, miał chronić gospodarstwa domowe przed niedoborami energii i z powodzeniem zmniejszył zależność Europy od taniego rosyjskiego gazu. „Jednak nadal istnieją wyzwania związane z obniżeniem cen" - powiedziała Adela Tesarova, wysoki rangą urzędnik w Departamencie Energii Komisji Europejskiej, która zabrała głos podczas wydarzenia EKES-u.

„Potrzeba więcej środków na rzecz efektywności energetycznej i wzmocnienia pozycji konsumentów" - dodała Tesarova, która kieruje specjalną jednostką zajmującą się konsumentami energii i kwestiami sprawiedliwej transformacji.

Dobra izolacja ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ciepła w domach zimą i ochrony konsumentów przed rosnącymi rachunkami za energię, ale wskaźnik renowacji w Europie jest obecnie zbyt niski, aby poprawić sytuację w tym zakresie.

Czytaj też

Europejska organizacja konsumencka BEUC twierdzi, że podniesienie wskaźnika renowacji musi być utrzymane jako kluczowy cel w trwającej rewizji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, z wysokimi ambicjami w zakresie minimalnych standardów charakterystyki energetycznej. Massimiliano Mascherini z Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), agencji UE, powiedział, że konieczna jest również lepsza komunikacja w celu podniesienia świadomości na temat korzyści płynących z renowacji.

Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych UE, ale środki podejmowane na szczeblu unijnym i krajowym powinny unikać pogłębiania nierówności. Kieran Pradeep, koordynator Koalicji na rzecz Prawa do Energii, ostrzegł, że "ubóstwo energetyczne jest strukturalnym, systemowym problemem, który wymaga decyzji politycznych".

Unia Europejska definiuje ubóstwo energetyczne jako sytuację, w której gospodarstwo domowe nie jest w stanie zapewnić sobie odpowiednich usług energetycznych w celu zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, takich jak ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie i urządzenia. Ubóstwo energetyczne jest często wynikiem niskiego poziomu dochodów, wysokich kosztów energii i niskiej efektywności energetycznej mieszkania.

Reklama

Komentarze

    Reklama